Isoimmat tuet Destialta, Patrialta, Teollisuussijoitukselta ja VR:ltä

Destia, Patria, Teollisuussijoitus ja VR ovat merkittävimmät vaalitukijat valtioenemmistöisistä yhtiöistä. Destian tuki puolueille on viitenä viime vuonna ollut 20 000 euroa. Patria on kertonut tukeneensa puoluetoimintaa noin 19 000 eurolla ja VR-konserni sekä Teollisuussijoitus kumpikin yli 7 000 eurolla.

talous
Destian julkisivu.
YLE

YLE Uutiset kysyi maanantaina puolueiden ja ehdokkaiden tukemisesta niiltä yhtiöiltä, joista valtio omistaa vähintään 50 prosenttia. Yhtiöiltä kysyttiin, ovatko ne tukeneet taloudellisesti puolueita tai yksittäisiä ehdokkaita vuoden 2007 eduskuntavaaleihin liittyen.

Asiaa tiedusteltiin 30:ltä valtioenemmistöiseltä yhtiöltä. Näistä 21 ilmoitti, ettei ole tukenut puolueita tai ehdokkaita lainkaan. Tälläisia yhtiöitä olivat muiden muassa Alko, Altia, Finnair, Edita, Neste Oil, Veikkaus ja Yleisradio.

Tiistaina Teollisuussijoitus kertoi, että se on osallistunut puolueiden korkean tason asiantuntijaseminaareihin vuosina 2006 - 2009 ja siten tukenut osallistumismaksuilla keskustaa 1 670 eurolla, kokoomusta 1 840 eurolla ja SDP.tä 3 730 eurolla.

VR-konserni tytäryhtiöineen on tukenut suurimmalla rahasummalla, noin 6 000 eurolla, keskustaa. Tuki muodostui ilmoitus- ja seminaarimaksusta. Loput noin 1 700 euroa jakautui melko tasan kokoomuksen ja SDP:n kesken. VR-konsernissa on päätetty jatkossa pidättäytyä kaikesta vaalirahoituksesta.

Destia eli entinen Tieliikelaitoksen tuki puolueille on tiistain tietojen mukaan 20 000 euroa. Tiistaina Destian hallituksen puheenjohtaja Eeva-Liisa Virkkunen ilmoitti, ettei yhtiö enää aio tukea poliittisia puolueita tai niiden lähitahoja. Destiassa on myös aloitettu eettisten toimintaperiaatteiden tarkistus, joka valmistuu syksyllä.

SDP ihmeissään Patrian tuesta

Valtion omistama aseteollisuuskonserni Patria on tukenut vuosina 2006-2007 puoluetoimintaa yhteensä noin 19 000 eurolla. Patrian maanantain tiedotteen mukaan tuki on jakautunut tasaisesti kokoomuksen, keskustan ja SDP:n kesken.

SDP:n on ymmällään maantaina julkitulleesta Patrian tukiväitteestä. SDP:n puoluesihteerin Ari Korhosen mukaan puolueen tileiltä ei näy kuin kaksi alle tuhannen euron seminaarilippua, jotka Patria on ostanut puolueelta vuosina 2007 ja 2008.

Kaksi valtioenemmistöistä yhtiötä - Kemijoki ja Motiva - kertoivat, että heidän henkilökuntansa jäsen oli osallistunut vaalivuonna 2007 yhteen keskustaa tukevaan seminaariin. Molemmissa tapauksissa seminaarilipusta oli maksettu 750 euroa.

Fortumista kerrottiin, ettei yhtiö ole antanut suoraa tukea puolueille tai ehdokkaille. Yhtiö kertoi kuitenkin ostaneensa 2006 joulukuussa 700 euroa maksaneen grafiikan yhdistykseltä, jonka puheenjohtajana toimi kokoomuksen kansanedustaja Hanna-Leena Hemming.

Itella lopetti lippujen ostelun

Finnverasta kerrottiin, ettei yhtiö tue taloudellisesti poliittista toimintaa, mutta yksittäiset henkilöt saavat osallistua asiantuntijaseminaareihin.

Finnveran selvityksen mukaan yhtiöstä yksi henkilö osallistui keskustan vaaleihin liittyvään seminaariin vuonna 2006 ja toinen Ilkka Kanervan (kok.) syntymäpäiväjuhliin vuonna 2008. Nämä henkilöt maksoivat lipuistaan noin 600 euroa kumpikin. Lisäksi yksi henkilö on osallistunut vuonna 2007 SDP:n Matti Viialaisen tukiryhmän järjestämään Tulevaisuusseminaariin. Osallistumismaksu oli 610 euroa.

Itella puolestaan linjasi vuonna 2008, ettei yritys osallistu puolueiden eikä niitä lähellä olevien tahojen järjestämiin seminaareihin, mutta vuosien 2006-2007 aikana se osti seminaareihin 18 lippua.

Itellan mukaan lippujen hinnat vaihtelivat 500 euron ja 1 000 euron välillä, ja seminaarien järjestäjät ovat olleet lähellä kolmea suurinta puoluetta. Vuonna 2008 yhtiöstä ehdittiin vielä osallistua kahteen seminaariin, joiden lipuista maksettiin yhteensä 800 euroa.

Lähteet: YLE Uutiset