Jäni- ja Heinijärvi kuntoon EU-rahoin

Luoteis-Tammelan järvien tilaa ryhdytään kohentamaan kaksi vuotisen projektin avuin elo-syyskuussa. Järvet kärsivät mataluudesta ja pohjan liettymisestä.

Tammela
Järvimaisema
Lounais-Tammelan järvien tilan toivotaan tasaantuvan.YLE / Häme

Vesistöjen tilaa parannetaan tekemällä tulvatasanteita, korjaamalla eroosiopenkkoja ja niittämällä vesikasvillisuutta.

Suurempana hankkeena suunnitellaan Luoteis-Tammelan Jäni- ja Heinijärvien vedenkorkeuden nostamista. Muutoksen avulla veden tila pyritään vakiinnuttamaan, jotta kesävesi ei laskisi kovin alas tai tulvat olisi suuria, kertoo Tammelan ympäristösihteeri Erja Klemelä.

Vedenkorkeuden noston käynnistämisen ensimmäinen vaihe on laserkeilata eli mitata rantojen korkeus Jänijärvellä sekä Heinijärvellä, kertoo Kelmelä.

- Suurimmat ongelmat järvissä ovat pohjan liettyminen ja mataluus. Kumpaakin järveä ympäröi soiset metsät, mitkä on aikoinaan ojitettu. Järviin tulee valtava määrä orgaanista ainetta ja kiintoainesta ja ne ovat mataloituneet melko runsaasti näiden kiintoaineiden vaikutuksesta. Pienikin vedenkorkeuden vaihtelu vaikuttaa veden laatuun, esimerkiksi sinilevää esiintyy kummassakin järvessä, Klemelä toteaa.

EU-rahoitusta saanut hanke kestää vuoden 2011 kesäkuun loppuun. Hanke perustuu marraskuussa valmistuneeseen Jäni- ja Heinijärvien kunnostussuunnitelmaan. Kokonaisrahoitus hankkeella on 150 000 euroa.

Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostamishankkeessa on mukana Heinijoen perkausyhtiö, Mustialan pienmetsä, Heinijärven ja Jänijärven suojeluyhdistykset, Tammelan kunta ja Hämeen ympäristökeskus, kertoo Klemelä.

Lähteet: YLE Häme