Sikainfluessa vaaraksi alkuperäiskansoille

Perussa on löytynyt sikainfluenssatapauksia Amazonin alkuperäiskansojen joukosta. Ainakin seitsemän Matsigenka-heimon jäsentä Amazonasin alueella on saanut H1N1-sikainfluenssaviruksen. Eristäytyneissä yhteisöissä virus saattaa aiheuttaa normaalia pahempaa tuhoa.

Ulkomaat

H1N1-viruksen löytyminen Amazonilla asuvan heimon keskuudesta on nostanut terveysviranomaisten huolta siitä, että virus leviää yhteisöissä, joilla on vain vähän vastustuskykyä sairautta vastaan. Eristyksissä asuvat yhteisöt eivät välttämättä ole käyneet aiemmin läpi sellaisia influenssaepidemioita, jotka olisivat vahvistaneet niiden vastustuskykyä.

- Ylimääräiseen huoleen ei ole aihetta, sillä heimoyhteisöissä noudatamme samoja menettelytapaoja kuin muissakin yhteisöissä. Amazonasissa ja Andien kylissä taudin kulku näyttää olevan samanlainen kuin muuallakin eli potilas sairastaa viikon, sanoo Perun terveysministeri Oscar Ugarte.

Kukaan Matsigenka-heimossa taudin saaneista ei ole kuollut siihen. Heimo elää kuitenkin lähellä reservaattia, jossa asuu ulkomaailmasta eristäytyneitä heimoja. Ihmisoikeusjärjestöt pelkäävät, että H1N1-virus on matkalla näihin vieläkin puolustuskyvyttömämpiin heimoihin.

Historiallisesti eristyksissä elävät heimot ovat aina olleet alttiimpia ulkopuolisten mukanaan tuomille sairauksille. Amerikan alkuperäisheimot ovat vuosisatojen ajan kärsineet eurooppalaisten mukanaan tuomista sairauksista. Arviot vaihtelevat siitä, kuinka monta ulkomaailmasta eristäytynyttä heimoa Perussa ja sen naapurimaassa Brasiliassa on. Enimillään nitä arvioidaan olevan satakunta.

Lähteet: Reuters