Hyppää sisältöön

Pien-Saimaan virtauksen muuttamiseen sisältyy riskejä

Tutkijan mukaan vaihtoehtoja Pien-Saimaan virtauksien lisäämiseksi on useita, mutta virtauksen lisääminen aiheuttaa myös ongelmia Sunisenselän vedenottamolle.

Kuva: YLE Etelä-Karjala

Pien-Saimaan vedenlaadun parantaminen mahdollisella virtauksen muuttamisella tuo vesistöalueelle uusia riskejä. Esimerkiksi Sunisenselän vedenottamo kuormittuisi entisestään, kun entistä ravinteikkaampaa vettä tulisi ottamolle. Tämä voisi tuoda ongelmia vedenpuhdistukseen, sanoo diplomityöntekijä Ville Uusitalo.

Muita riskejä ovat ravinteikkaan veden kulkeutuminen muihin vesistönosiin, suojelualueisiin ja Vehkataipaleen virtaan kohdistuvat riskit sekä ruoppauksista aiheutuvat tilapäiset sumentumishaitat. Lisäksi vesiliikenne voi hidastua ja jääpeite heikentyä. Pumppaamot vaikuttavat myös maisemaan.

Vaihtoehtoja on useita

Uusitalo selvittää diplomityössään eri vaihtoehtoja Pien-Saimaan virtauksen lisäämiseksi. Paras tapa lisätä virtausta olisi Suur-Saimaan veden pumppaaminen Maaveteen joko Kolhonlahden ja Kolinlahden välisen kannaksen kautta tai Kutilan kanavan rakentamisen yhteydessä Kopinsalmeen asennettavalla pumppaamolla.

Toisaalta myös Vehkataipaleen virtaa voitaisiin kasvattaa ja osan virrasta voisi ohjata joko Kopinsalmen tai Kirjamoinsalmen kautta huuhtelemaan läntisen Pien-Saimaan länsiosia.

Vaihtoehtoja pumppaamon sijaintipaikaksi löytyi kaikkiaan 13. Pumppaamon investointikustannukset ovat sijoituspaikasta riippuen 300 000 eurosta kolmeen miljoonaan euroa. Sähkökustannukset ovat 50 000 - 80 000 euroa vuodessa. Selvityksen on määrä valmistua kokonaan syyskuussa.

Pumppaamon toteuttaminen vaatii vielä virtausmallinnuksen tekemisen läntiselle Pien-Saimaalle. Tällöin voidaan valita sopiva pumppausmäärä ja arvioida riskit tarkasti.