1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

Kasvonilmeiden tunnistamisessa on sittenkin kulttuurisia eroja

Länsimaisen kulttuurin kasvatit tunnistavat kasvojen ilmeiden tunnesisältöä eri tavalla kuin itäaasialaiset, havaittiin Skotlannissa Glasgowin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Länsimaalaiset kiinnittävät tunteita tulkitessaan huomion tasaisemmin silmiin ja suuhun, aasialaiset keskittyvät silmiin.

Kuva: Mika Kanerva

Tämä voi johtaa vääriin tulkintoihin eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamisissa, tutkijat varoittavat. Ilmeiden tulkinta on ihmisillä samantapaista kaikkialla maailmassa ja sitä on pidetty ihmiselle luonteenomaisena piirteenä, jota kulttuuriset tekijät eivät pysty sekoittamaan.

Glasgowin yliopiston kokeessa näytettiin koehenkilöille tietokoneella kasvokuvia, joista piti arvioida kuvassa olevan ihmisen tunnetila: oliko hän onnellinen, surullinen, vihainen, yllättynyt tai neutraalissa mielentilassa vai inhottiko joku asia. Koehenkilöiden katseen suunta rekisteröitiin ilmeiden tulkinnan aikana. Kuvien henkilöiden ilmeet oli standardoitu FACS-kasvojen ilmeiden koodausjärjestelmällä.

Itäaasialaiset päättelivät tunnetilat selvästi huonommin kuin länsimaalaiset. He kiinnittivät huomion pääasiassa silmien seudulle kun länsimaalaiset katsoivat yhtä paljon silmien seutua ja suuta. Kaikki ilmeet eivät erotu yhtä tehokkaasti pelkästään silmien kohdalta. Tutkimuksesta voi päätellä että ilmeiden koodausjärjestelmä FACS ei ole niin universaali kuin on oletettu.

Tutkijat huomauttavat että sama ero näkyy myös ns. hymiöiden käytössä. Meillä merkitään iloista ilmettä :) ja surullista :( eli mukana ovat silmät mutta suun asento on ratkaiseva. Itäaasialaiset merkitsevät iloisen ilmeen silmien ja kulmakarvojen asentoa osoittavalla merkillä ^.^ ja surullista ilmettä ;_;.