Voutilaisen kalustehankinnat pöydälle

Helsingin kaupunginhallitus on siirtänyt sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen kalustehankintoja koskevan kantelun käsittelyä.

huonekalut

Vihreiden Mari Puoskari pyysi asian viikoksi pöydälle.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun mukaan Voutilainen rikkoi julkisista hankinnoista annettua lakia jättäessään toimistonsa kalustehankinnan kilpailuttamatta.

Kantelu koskee myös apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosta, joka ei antanut huomautusta alaiselleen.

Kaupungin lakimiesten lausunnon mukaan Voutilainen tai Kokkonen eivät toimineet virheellisesti.

Kilpailusäännöt sivuutettu kahdesti

Helsingin kaupungin sisäisen tarkastuksen mukaan sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen on sivuuttanut kilpailutussäännön kahdesti.

Selvityksen mukaan Voutilaisen kalustehankinnat olisi pitänyt kilpailuttaa hankintalain mukaisesti, sillä ostettuja huonekaluja myyvät useammat kalustetoimittajat.

Tarkastuksen perusteella hankinta ei kuitenkaan aiheuttanut talaudellista vahinkoa kaupungille.

Raportin mukaan Voutilainen sivuutti kilpailutussäännöksen myös ostaessaan konsulttipalveluita Diakonissalaitokselta kerjäläisprojektissa.

Lähteet: YLE Helsinki