Tornion ympäristölautakunta vastustaa Simon ydinvoimalahanketta

Tornion ympäristölautakunta vastustaa ydinvoimalan rakentamista Simon karsikkoon. Ympäristölautakunnan mukaan Karsikkoniemen kaavoittaminen ydinvoima-alueeksi ei ole hyväksyttävää.

ydinenergia
Fennovoiman havainnekuva Simon Karsikkoniemeen suunnitellusta ydinvoimalasta.
Fennovoiman havainnekuva Simon Karsikkoniemeen suunnitellusta ydinvoimalasta.Fennovoima Oy

Tornion ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan Lapin liitolle, että jos ydinvoimala olisi jostakin syystä välttämätön hanke ja ydinvoimala tulisi sijoittaa jonnekin, sijoituspaikan pitäisi olla alue, jossa mahdollisimman vähän rikottaisiin ekologista kestävyyttä, luonnonvarojen vaalimista ja muun muassa turvallisen ja terveellisen elinympäristön perusteita.

Lautakunnan mielestä Simon Karsikkoniemi ei ole tällainen alue. Lautakunta vaatii selvittämään ydinvoimamaakuntakaavan valmistelussa myös muut vaihtoehdot, jotka tyydyttäisivät sähkön tarpeen, kuin ydinvoima.

Tornion ympäristölautakunta ei ole myöskään tyytyväinen siihen, kuinka ydinjätteen lopppusijoitusta on käsitelty ydinvoimamaakuntakaavassa. Lautakunnan mielestä ydinjätehuolto on esitettävä, selvitettävä ja otettava huomioon maakuntakaavassa. Lausunnossaan lautakunta kertoo, että Suomessa ei ole päätöksiä kaiken maassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta, vaikka Fennovoima on sellaista esittänyt.

Korkea-aktiivinen jäte on terveydelle ja ympäristölle vaarallista jopa satojatuhansia vuosia. Lautakunnan mielestä tulevaisuudessa eläviltä jälkeläisiltä riistetään oikeus turvalliseen ympäristöön ja oikeuteen vaikuttaa elinympäristöönsä, jos ydinvoimamaakuntakaava hyväksytään ilman, että selvitetään jätehuollon varmuus koko sinä aikana, kun korkea-akltiivein ydinjäte on vaarallista.

Lähteet: YLE Perämeri