1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualue pysyy ja paranee

Ähtärin Perännejärvelle on perustettu uusi luonnonsuojelualue. Yksityinen suojelualue ei ole enää kovin harvinainen, sillä niiden perustamisesta on tullut maanomistajille jopa taloudellisesti kannattavaa.

luonnonsuojelualueet

Suomen luonnonsuojeluliitto sai testamentilla vuonna 1979 pienen metsäpalstan Perännejärven rannalta. Testamentin ehtojen mukaan palsta on säilytetty luonnontilaisena. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava sanoo, että metsä on nyt samanlainen kuin saataessa - tosin 30 vuotta vanhempi. - Lahopuita on toki tullut lisää ja tontilla ollut pieni pieni mökki on kunnostettu kokouspaikaksi, Sulkava toteaa. Ähtärin Peränteen luonnonsuojelualue on kooltaan 1,3 hehtaaria.

Yksityisten luonnonsuojelualueiden määrä on hienoisessa kasvussa. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava uskoo, että suojelualueiden määrä tulee lisääntymään siitäkin syystä, että se on maanomistajalle taloudellisestikin järkevää. Nykysäädösten mukaan puuston arvo korvataan täysmääräisesti. - Puun myyntihinta on tällä hetkellä alhaalla. Kun lahopuustakin saa luonnonsuojelualuetta perustettaessa hyvän hinnan, on se täysin kilpailukykyinen vaihtoehto, Sulkava toteaa.

Luonnonsuojelualueen saamisen perusteena ovat luontoarvot. Alueella pitää siis olla riittävästi lahopuuta sekä eri ikäisiä ja -kokoisia puita. Metsässä ei saa olla talousmetsän piirteitä eli sen täytyy olla luonnontilaisen näköinen. Ähtärin uudella luonnonsuojelualueella asustaa lisäksi ähtärisä on liito-orava.

Lue seuraavaksi