1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Autti, Rovaniemi

Auttikönkään uudelle kahvilalle lupa

Museovirasto on myöntänyt luvan uudelle kahvilarakennukselle Rovaniemen Auttikönkään suojelualueella. Museovirastolta oli lausuntoa pyytänyt Metsähallitus.

Autti, Rovaniemi

Museovirasto totesi Metsähallitukselle antamassaan lausunnossa, että Rovaniemen Auttikönkään vanhan kahvilarakennuksen purkamiselle ja uuden rakentamiselle ei ole estettä.

Tällöin valtakunnallisesti arvokkaan, Lapin uittoperinteeseen liittyvän kulttuuriympäristön rakennukset sijaitsisivat Natura-alueella yhtenäisenä ryhmänä suojeltavan uittopadon ja -kanavan lounaispuolella.

Lue seuraavaksi