Työnantajilla vähän tietoa osatyökykyisten palkkaamisesta

Sairauden aiheuttama aukko ansioluettelossa vaikeuttaa työn saantia. Tuoreen kyselyn mukaan suurin osan työnantajista suhtautuu varauksella osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen. Pitkäaikaissairaan työllistymistä haittaavat ennenkaikkea asenteet ja tiedon puute.

Kotimaa

Suomalaisissa yrityksissä on niukasti tietoa pitkäaikaissairaiden palkkaamisesta. Keskiviikkona julkaistun kyselyn mukaan 500:sta rekrytointipäättäjästä vain alle kolmannes on valmis ottamaan työntekijän, jonka työkyky on alentunut sairauden vuoksi.

Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö peräänkuuluttaa muutosta suomalaisessa työelämässä vallitsevaan on-off-kulttuuriin.

- Ei oikein siedetä sitä, että joku ihminen on osa-aikainen työntekijä. Koetaan, että se on hankalaa järjestää. Laiskuuden merkki on edelleen se, että tulee myöhemmin töihin. Kuitenkin esimerkiksi nivelreumaa sairastavalle ihmiselle kiireetön aamu on todella tärkeä, koska aamuoireet ovat vaikeita ja kestää jonkun aikaa ennen kuin vetrys palaa.

Laine-Häikiön mielestä vallitseva työkulttuuri asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan ja moni tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivä kokee tilanteen epäoikeudenmukaiseksi.

- Työnantajien ennakkoasenteisiin pitäisi vaikuttaa ja paras tapahan on kertoa, että miten joku sairaus vaikuttaa työntekoon.

Työnantajat tarvitsevat lisää tietoa

Heikommassa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita ohjaava Manpower Inclusive kaipaa kannustavia esimerkkejä pitkäaikaissairaiden työllistymisestä.

- Työnantajat tietävät aika vähän vajaakuntoisuudesta tai sairauksista ja sitten toisaalta tieto aiheuttaa sen, että he pelkäävät asiaa tai eivät tiedä, miten menetellä. Aika harvassa yrityksessä on vieläkään tietoa, miten tulisi menetellä jos saa ansioluettelon, missä on mainittu hakijan sairaudesta, toimitusjohtaja Mika Wilén sanoo.

Työnantajien asenteet ja tiedot kaipaavat vielä päivittämistä. Moni pitkäaikaissairas joutuukin miettimään, missä vaiheessa työnhakua kertoo sairaudestaan. Wilénin mukaan sairautta ei ole välttämätöntä mainita hakemusvaiheessa.

- Vajaakuntoisuuden osalta täytyy miettiä, vaikuttaako se ylipäätään tehtävään työhön. Silloin sitä ei välttämättä tarvitse ottaa esillekään.

Lähteet: YLE Uutiset / Mari Mäkinen