Unesco pyytää selvitystä Merenkurkun saariston tuulivoimasuunnitelmista

Asia sai alkunsa, kun muutamat kansalaiset ottivat yhteyttä Unescon maailmanperintökeskukseen. Ympäristöministeriö valmistelee vastausta Unescolle.

UNESCO
merenkurkun maailmanperintöalue
Jarkko Heikkinen/Yle

Vastaustaan varten Ympäristöministeriö on pyytänyt alueviranomaisten näkemystä Raippaluodon tuulivoimahankkeesta.

Pohjanmaan liitto, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut, Mustasaaren kunta ja Geologian tutkimuskeskus sanovat lausunnossaan, että he ovat sitoutuneita suojelemaan Suomen lainsäädännön nojalla Korkearannikon - Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen yleismaailmallisia arvoja ja integriteettiä ympäristöministeriön johdolla.

Alueviranomaiset vastustavat kaikkia hankkeita, jotka voivat vaarantaa maailmanperintöstatuksen. Alueviranomaisten mukaan tuulivoimahankkeen toteuttaminen suunnitellussa mittakaavassa voi tuhota maisemallista integriteettiä. Myös tuulivoimaloiden mahdolliset vaikutukset alueen pesimälinnustoon on maailmanperintökohteen integriteettiin luettava asia.

Alueviranomaisten lausunnossa todetaan myös, että ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana tulee selvittää perusteellisesti mahdollisen tuulipuiston rakentamisen yksityiskohtaiset vaikutukset alueen moreenimuodostumiin ja maailmanperintöalueen maisemalliseen eheyteen sekä saariston lintukantoihin.