MTK vaatii veromuutoksia

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK vaatii verotusmuutoksia maaseutuelinkeinojen ja elintarviketalouden kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
Rahaa ja leima
YLE / Anssi Leppänen

MTK-Itä-Suomen liittojen verovaliokunnan mielestä elintarvikkeiden arvonlisäveron muutokset pitää tehdä kerralla ja jo kertaalleen poliittisesti sovitussa aikataulussa.

Valiokunta esittää myös mallia, jossa maatalouden tuotantorakennusten ja maaseutumatkailutilojen rakennuksiin kohdistuvat velat huomioidaan kiinteistöveroa alentavana tekijänä. Lisäksi verovaliokunta vaatii, että pellon luovutusvoittoverotuksen määräaikaisen verovapauden päätökset saadaan aikaiseksi nopeasti ja verovapaus toteutetaan takautuvasti esityksen mukaisesti tämän vuoden alusta.

Verotusmenettelyn kehittämiseksi valiokunta toistaa aiemman esityksensä maa- ja metsätalouden veroilmoituksen jättöajan muuttamisesta samaksi kuin elinkeinonharjoittajilla. Maatalouden harjoittajat voisivat siis jättää veroilmoituksen huhtikuun alussa, silloin kun henkilöverotuksen veroehdotus on annettu.

Lähteet: YLE Savo