Psykiatrisilla potilailla surkeat liikuntamahdollisuudet

Psykiatristen sairaaloiden potilailla on usein vähäiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Varsinkin suljetuilla osastoilla potilaiden liikunta voi pahimmillaan jäädä viidentoista minuutin mittaiseen ulkoiluun omahoitajan kanssa. Kaikkia potilaita ei edes päästetä ulos.

Kotimaa

Opetusministeriön ja Suomen Mielenterveysseuran kolme vuotta sitten tekemän kyselyn mukaan psykiatrisissa sairaaloissa keskimäärin alle puolet potilaista on mukana liikuntatoiminnassa.

Erot sairaaloiden välillä ovat suuret. Joissakin sairaaloissa kaikki potilaat pääsevät harrastamaan liikuntaa, joissakin vain neljä prosenttia pääsee liikkumaan.

Suurimpia ongelmia ovat liikuntatilojen puute tai huono kunto sekä henkilökunnan vähäisyys. Kyselyn mukaan vain alle 40 prosentissa laitoksista on hyvässä kunnossa olevat liikuntatilat.

Mielenterveyden keskusliitto vaatii psykiatristen potilaiden liikuntamahdollisuuksien parantamista.

- Nyt onkin korkea aika saattaa kaikkien psykiatristen laitosten liikuntatoiminta asianmukaiselle tasolle. Se tehostaa sairaaloiden toimintaa ja parantaa potilaiden elämänlaatua, sanoo Mielenterveyden keskusliiton liikuntatyöryhmän puheenjohtaja Päivi Palin.

Lähteet: YLE Uutiset