Konttorikalusteet uusiksi

Erityisesti toimisto- ja päätetöissä työskentelevät tunnistavat istumisen haitallisista vaikutuksista selvimmin työperäiset niska-hartiavaivat. Kenties juuri se on ollut kimmokkeena uudentyyppisten toimistokalusteiden läpimurtoon maailmalla.

terveys

Ihminen on ollut nero kehittämään näppäriä apuvälineitä, joiden avulla istumista ja mukavuutta on voitu lisätä niin työssä kuin vapaa-ajalla. Nyt on tullut aika muuttaa kehityksen suuntaa. Uusimmat työpöydät ja erityisesti -istuimet vähentävät yhtäjaksoista istumista, sillä ne toimivat niin istuma- kuin myös seisomatyössä.

Selkä ojentuu, kun istumiseen ottaa välillä taukoja ja säätää työpöydän seisomakorkeuteen.

Myös työtuoli on kokenut evoluution. Kun tuolilta ennen vaadittiin istumamukavuutta, voi se nyt toimia jumppaamisen apuvälineenä. Uudentyyppisellä keinuvalla satulatuolilla harjoitetaan tasapainoilua ja voimistutetaan samalla keskivartalon lihaksia – huomaamatta työnteon ohessa.

Ylös penkistä!

Istumista katkovat tauot tuottavat tutkimusten mukaan aivoihin ja lihaksiin impulsseja, joilla on todellista merkitystä aineenvaihdunnalle.

Tuoreet havainnot ovat kiinnostavia. Jos niiden mukaan istumista katkovien taukojen määrää lisätään, vähentää se istumisen kokonaisajasta ja fyysisestä aktiivisuudesta riippumattomasti istumisen epäedullisia yhteyksiä vyötärön ympärysmittaan, painoindeksiin sekä veren rasva-arvoista triglyserideihin ja kahden tunnin plasman glukoosiin.

Toisin sanoen, mitä useammin noustaan istumasta seisomaan ja liikehditään samalla kevyesti, sitä hoikempi on vyötärö ja sitä paremmat laboratorioarvot saadaan veren rasvoista triglyserideille ja veren sokerille sokerirasituskokeessa.

Kampanja istumista vastaan?

Koulu-, työpaikka-, liikenne- ja vapaa-ajan ympäristöissä pyrkimys vähentää istumista on haastavaa, jos asiaa ajatellaan niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Silti se on mahdollista, kuten on ollut tupakoinninkin vähentäminen ympäristöstä.

- Olemme olleet mestareita kehittämään keinoja sille, miten istumista voidaan lisätä. Jos paneudutaan asiaan, niin ei toki ole vaikeaa löytää tapoja, joilla istumista voidaan vähentää, toteaa Ilkka Vuori.

Kysymys on siitä, että asian tärkeys tiedostetaan ja siihen halutaan investoida samalla tavalla kuin on investoitu istumisen kehittymiseen ja lisäämiseen.

Muun muassa yksityisautoilusta on tehty monille ihmisryhmille lähes pakollista ja yhteiskunnan rakenteet ovat muotoutuneet sen mukaisiksi. Kulkeeko kehitys tulevaisuudessa autottomaan suuntaan?

- Jos halutaan mennä toiseen suuntaan, tarvitaan investointeja ja yhteiskuntarakenteiden muutoksia. Mutta muutokset ovat täysin mahdollisia tiettyyn rajaan asti, jotta tällainen tarpeeton auton käyttö voi vähentyä aivan ratkaisevasti. Henkilökohtaisesti kyllä uskon, että kehitys joissakin maissa ja joissakin kaupungeissa on jo hyvin mittavasti nähtävissä. Ei ehkä niinkään yksilöterveyden vaikutusten kautta mutta esimerkiksi energia- ja ilmastokysymysten takia, pohdiskelee Vuori.

- Aika pienilläkin muutoksilla saadaan paljon aikaan, esimerkiksi työpaikkojen kalustusta ja työpisteitä muuttamalla. Sehän on kertainvestointi pitkäksi aikaa ja siitä hyötyvät kaikki. Kyllä se varmasti vaikuttaa myös työtehoon ja se tuottaa aivan taloudellisestikin takasin työnantajalle sitä investointia, peräänkuuluttaa Vuori muutoksia asenteisiin.

Omaan asenteeseen kuitenkin voi vaikuttaa. Vanha neuvo aktiivisuuden lisäämiseksi pätee yhä. Älä makaa, jos voit istua. Älä istu, jos voit seistä. Älä seiso, jos voit kävellä.

Äläkä kävele, jos voit juosta…

Lähteet: YLE Akuutti / Lea Froloff