MOT: Verotus suo lisää rahaa rikkaille

Suomen tuloverotus ei enää ole kaikkein suurituloisimpien joukossa progressiivista, vaan rikkainta prosenttia verotetaan keveämmin kuin suurituloisinta kymmenesosaa keskimäärin.

talous

Progression taittuminen kävi ilmi maanantaina TV1:n MOT-ohjelman Lisää rahaa Suomen rikkaille -jaksossa.

Vielä 1990-luvun alkuun asti Suomessa oli voimassa periaate, että kaikki tulot - niin ansio - kuin pääomatulot - olivat samalla viivalla. Tuloverotus oli sitä kireämpää, mitä suuremmat tulot henkilöllä oli. Laman aikana tehty pääomatulojen verouudistus antoi erityisesti pörssin ulkopuolisten yhtiöiden omistajille kannustimen siirtää ansioitaan palkkatuloista pääomatuloiksi, joita verotetaan tasaprosentilla tulojen määrästä riippumatta. Pääomatuloista suuri osa on myös verovapaata.

Uudistuksesta ovat hyötyneet erityisesti suurituloisimpaan prosenttiin kuuluvat suomalaiset eli noin 50 000 ihmistä. Heidän keskimääräinen veroprosenttinsa on tuoreimman tilaston mukaan 32,4, kun suurituloisin kymmenen prosenttia maksaa keskimäärin 32,5 prosenttia. Kaikkien suomalaisten keskimääräinen veroprosentti on 24,8.

Kun tuloasteikossa mennään aivan terävimpään kärkeen, voidaan havaita, että Suomi on siirtynyt kohti tasaveroa: suurituloisin kymmenestuhannesosa maksaa tuloveroa keskimäärin 27,7 prosenttia, vain kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin suomalaiset keskimäärin.

Eduskunta hyväksyi tänä vuonna lain, jonka pitäisi hillitä palkkatulojen muuttamista kevyemmin verotetuksi ansiotuloksi. Muutoksen odotetaan nostavan muun muassa yksityislääkäreiden, asianajajien ja konsulttien keskimääräisiä veroprosentteja. Lain vaikutukset eivät vielä näy virallisissa tilastoissa.

Lähteet: YLE Uutiset