Veteraaneille yksi yhteinen keräys

Jyväskylässä on siirrytty tänä vuonna yhteen usean järjestön yhteiseen keräykseen sotaveteraanien hyväksi. Mukana ovat kaikki Jyväskylän veteraanijärjestöt. Keräys alkaa Jyväskylässä tänään. Muualla Keski-Suomessa se on alkanut jo aiemmin.

sotaveteraanit

Viime syksynä Sotainvalidien syyskeräys liittyi Sotiemme Veteraanit -keräykseen. Sotiemme Veteraanit 2009 keräys on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton, Rintamanaisten Liiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteinen, valtakunnallinen keräys. Keräyksellä tuetaan sotaveteraaneja, heidän puolisoitansa, leskiä sekä sotaleskiä hankkimalla heille esimerkiksi kodinhoitopalveluja ja järjestämällä virkistystilaisuuksia.

Jyväskylässä sotaveteraaneja on noin 1000, joista naisia noin 300 ja miehiä 700. Kelan tilastojen mukaan koko Suomessa veteraaneja on hieman yli 63 000.

Veteraanikerääjä

88-vuotias Alpo Mäkelä on ollut keräämässä veteraaneille varoja jo 28 kertaa. Mäkelä kertoo, että yleensä kerääjiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta on myös henkilöitä, jotka eivät halua osallistua keräykseen ja sanovat, että heillä ei ole varaa osallistua.

- Kyllähän nyt tällä hetkellä varmasti on juuri vaikeuksia, koska monissa kodeissa tämä lama tekee olon vaikeaksi.

Sotainvalidien syyskeräys on järjestetty vuodesta 1940 asti. Aluksi se oli tavarakeräys, mutta muuttui vuosien myötä rahan keruuksi. Viime vuosina Jyväskylän alueella keräys on tuottanut noin 70 000 euroa ja se on tämänkin vuoden tavoite.

Monenlaisia tarpeita

Sotiemme Veteraanit 2009 keräyksen tulot käytetään keräyspaikkakuntien veteraanien hyväksi. Rahalle on paljon käyttöä.

- Rahaa on vähän ja sitä pitäisi kuitenkin moneen tarpeeseen käyttää. Ensinnäkin kotien perusparannusta pitäisi edelleenkin tehdä, että sotainvalidit, heidän puolisonsa ja lesket voisivat vielä elää omassa kodissaan. "Oma koti kullan kallis", niinhän sanotaan. Ja sitten myöskin kodin puhdistukseen, siivoukseen ja sairaskulujen auttamiseen ja osaksi virkistykseen. Kyllä vanhat tarvitsevat myöskin virkistäytymistä ja järjestetään virkistäytymistilaisuuksia, joihin he voivat osallistua, kertoo Mäkelä.

Myötätuntoa kerääjiä kohtaan

Alpo Mäkelä toivoo, että keräys onnistuisi.

- Sodan melskeissä olleet sotainvalidit, sotaveteraanit ja naiset, jotka myös ovat siellä olleet, ovat jo ikääntyneet. Askel lyhenee ja sairaudet lisääntyvät. Avustuksen tarve on suuri. Siksi toivonkin, että kun keräys tänä iltana alkaa, niin näihin kerääviin sotilaisiin suhtauduttaisiin myötämielisesti ja että meidän keräyksemme onnistuisi. Me tarvitsemme tätä rahaa kipeästi. Kiitos oikein paljon myötätunnosta ja avusta.

Lähteet: YLE Keski-Suomi