Suomen Akatemialta miljoona ikääntymisen tutkimukseen

Suomen Akatemia on antanut miljoona euroa Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteiseen vanhenemistutkimukseen. Hanke selvittää ikääntymistä monitieteisesti. Tutkijat tekevät selkoa niin työhistorian kuin immuunivasteenkin vaikutuksista vanhenemiseen.

Kotimaa

Professori Taina Rantanen sai 400 000 euroa tutkimukseen, joka setvii työn ja työhistorian vaikutusta vanhuuden terveyteen, toimintakykyyn, hyvinvointiin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön.

Rantasen tutkimuksessa käytetään hyväksi muun muassa kunta-alan työntekijöiden seurantatutkimusta, jossa on mukana kuntien työntekijöitä 1980-luvun alusta lähtien. Tutkimus tehdään Jyväskylän yliopistossa mutta yhteistyössä Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Professori Mikko Hurmeen hanke, jossa tutkitaan ikääntymiseen liittyvän tulehdusreaktion solu- ja molekyylitason taustaa, sai liki 314 000 euroa.

Ikääntymiseen liittyy voimakas immuunivasteen heikentyminen. Se puolestaan aiheuttaa alttiuden infektioihin, jotka väkevimmillään tappavat. Hurmeen projekti Tampereen yliopistossa tutkii tämän taustalla olevia solu- ja molekyylitason mekanismeja ottaen huomioon muutokset geenien luennassa.

Filosofian tohtori Ilkka Pietilän hanke eläköityvien miesten kokemuksista vanhenemisesta sai Suomen Akatemialta 273 000 euroa. Kyseessä on Tampereen yliopiston ja Yhteiskuntatutkimuksen instituutin yhteinen tutkijatohtoriprojekti.

Lähteet: YLE Uutiset