Tutkija: Vanhoja naiskuvia ujutetaan yhteiskuntaan

Eroamaan joutuneen Audi-johtajan naiskommentit eivät naistutkimukseen erikoistuneen valtiotieteen tohtorin Sari Roman-Lagerspetzin mukaan ole sattumaa, vaan osa laajempaa ilmiötä.

Kotimaa

Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkijan Roman-Lagerspetzin mukaan maailmalla ja Suomessa on jo jonkin aikaa ollut havaittavissa voimakas vanhojen sukupuolikäsitysten esiin tuonti.

Hänen mukaansa vanhaa, holhouksen alaisuuden ajalta peräisin olevaa naiskuvaa ollaan tuomassa voimakkaasti esille. Vanhakantaisten asenteiden kannattajat ujuttavat vanhoja käsityksiä verhoamalla ne tasa-arvokäsitteiden sisälle. He vetoavat esimerkiksi siihen, että naiset ja miehet ovat luonnostaan erilaisia, ja olisi tasa-arvon vastaista yrittää tasapäistää eri sukupuolia.

Stereotypiat markkinoinnin palveluksessa

Roman-Lagerspetzin mukaan populaareissa tiedelehdissä julkaistaan nykyisin paljon asiaa koskevia, suppeaan aineistoon pohjaavia tutkimuksia. Hän nostaa esille myös erilaisiin tieteellisiin tutkimuksiin vetoavat ihmissuhdeoppaat, kuten suuren suosion saavuttaneen Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta -kirjan.

Tutkija ei usko, että Audi-johtaja Esko Kiesin haastattelu nimenomaan markkinointialan ammattilaisille suunnatussa erikoislehdessä olisi sattumaa. Roman-Lagerspetz arvioi perinteisten stereotypioiden palvelevan juuri kaupallista kulttuuria, sillä ne ohjaavat ihmisiä näiden tehdessä päätöksiä.

Lähteet: YLE Uutiset