Tutkija: Ydinvoiman lisärakentaminen merkitsisi sähkön vientiä

Ydinvoimakeskustelua käydään nyt uusilla perusteilla, puolesta ja vastaan. Lisärakentamisen kannattajat puolustavat kantaansa muun muassa ilmastoargumenteilla. Vastustajat taas muistuttavat, että ydinjätteen loppusijoitus on yhä ratkaisematta. Keskustelua hämmentävät myös ehdotukset ydinenergialla tuotetun sähkön viennistä.

Kotimaa
Peter Lund
Peter LundYLE

Hallituksen tuleva linjaus ydinvoiman lisärakentamisesta ottaa kantaa myös siihen tuleeko Suomesta ydinenergian viejämaa. Hallituksen omassa ilmastopoliittisessa selonteossa tosin todetaan, että ydinvoimaa ei rakenneta vientiä silmällä pitäen.

Professori Peter Lund Teknillisestä korkeakoulusta arvioi, että jos Suomeen rakennettaisiin jopa kolme uutta voimalaa suurinvestointeina, eivät voimalat jäisi tyhjän pantiksi vaan se johtaisi siihen, että Suomesta ryhdyttäisiin viemään sähköä ulkomaille.

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula kertoi keskiviikkona YLEn A-plus-ohjelmassa, että sähkön vienti esimerkiksi Baltiaan kiinnostaa yritystä.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen energiavastaava Simo Kyllönen uskoo, että Fortumin ja kokoomusjohdon viimeaikaisilla ulostuloilla yritetään hakea hyväksyntää tällaiselle poliittiselle linjaukselle.

- Pitäisi avoimesti myöntää, mitä vienti tarkoittaa. Sehän on kääntäen sama kuin että toisimme ydinjätettä Suomeen. Tuottaisimme siis muille ydinenergiaa, jonka he muuten tuottaisivat itse, ja ydinjätteet tulisivat Suomeen käsiteltäviksi, Kyllönen sanoo.

Professori Lund puolestaan kaipaa energiakeskusteluun myös muita vaihtoehtoja, sillä voimakas ydinvoimaan sitoutuminen veisi rahoitusta ja toimintaedellytyksiä muilta energiamuodoilta.

Ympäristöjärjestöstä vaaditaan, että kansalaisten mielipidettä kuullaan päätöksiä tehtäessä.

- Olemme ehdottaneet kansanäänestystä näin suuresta kysymyksestä. Meidän mielestämme se linjaus, että valtioneuvosto periaatepäätöksen omaisesti antaisi luvan kaikille kolmelle ja sitten markkinavoimat saisivat päättää siitä, kuinka monta rakennetaan, on täysin väärä, Greenpeacen Simo Kyllönen toteaa.

Lähteet: YLE Uutiset / Markus Tiittula