Aivovammapotilaat: Vakuutusoikeuden uudistusesitykset eivät vakuuta

Oikeusministeriön työryhmän esittämät muutokset vakuutusoikeuteen herättävät arvostelua. Työryhmä esittää, että vakuutusoikeuden päätösten läpinäkyvyyttä ja perusteluja parannettaisiin. Aivovammapotilaiden yhdistyksen mukaan ehdotukset eivät tuo aitoa parannusta läpinäkyvyyteen.

Kotimaa

Vakuutusoikeutta on arvosteltu muun muassa päätösten läpinäkymättömyydestä. Epäluottamusta on herättänyt etenkin vakuutusoikeuden asiantuntijoina käytettävien lääkärijäsenten rooli, koska päätökset poikkeavat monesti hoitavan lääkärin näkemyksestä. Edes asianosaiset eivät ole saaneet nähdä vakuutuslääkärien päätösten perusteita.

Hiljattain työnsä päättänyt oikeusministeriön työryhmä esittää vakuutusoikeuteen asiantuntijalääkäreitä, joiden lausuntoihin hoitavat lääkärit voisivat ottaa kantaa. Varsinaisten tuomarilääkärien asema sen sijaan säilyisi ennallaan.

Aivovamman saaneiden oikeusturvaa ajava Hippokampus Tuki ry:n nokkamies Jari Jokinen tyrmää muutoksen kosmeettisena.

- On oleellista, että jatkossakin tuomarijäsenten perustelut pysyvät salaisuuden piirissä, Jokinen huomauttaa.

Jokinen arvostelee myös sitä, ettei vakuutusoikeudessa järjestetä suullisia käsittelyjä. Hänen mukaansa vakuutettu ei edes aina tiedä, mitä aineistoa oikeudessa on käsitelty.

- Päätökset tulevat jälkikäteen, että juttusi on ollut esillä.

"Hoitavan lääkärin roolia nostetaan"

Oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) mukaan ehdotettu uudistus lisäisi hoitavan lääkärin sanan painoarvoa.

- Jos hoitavan lääkärin ja asiantuntijalääkärin näkemys on eri, heidän välilleen syntyy laillinen vuorovaikutus ja hoitava lääkäri pystyy vielä kerran kiistämään asiantuntijalääkärin näkemyksen.

Brax ei ole varma, olisiko kyseessä parannus, jos tuomarilääkäreidenkin päätöksentekoa valaistaisiin. Hän vertaa lääkärijäseniä muiden oikeusistuimien asiantuntijoihin.

- Kysymys on tuomioistuimen valan vannoneiden tuomarijäsenten keskinäisestä keskustelusta. Esimerkiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jossa on ympäristöjuttuja, on myös muita jäseniä vaikuttamassa, muun muassa erilaisia vesi-insinöörejä. Silloin kun tuomarit keskenään keskustelevat jutun lopullisesta ratkaisusta, se on kyllä yleensäkin kaikissa oikeusjärjestelmissä salaista, heidän keskinäistä pohdintaansa.

Perustelut näkyviin

Sen sijaan asiantuntijapohdinnan tulokset pitää Braxin mielestä nykyistä paremmin tulla esiin perusteluissa. Oikeusministerin mukaan epäluulo johtuu osin siitä, että hoitavilla lääkäreillä on usein liian suuret odotukset potilaidensa mahdollisuuksista saada jokin tietty etuus. Lääkärit eivät tunne vakuutusoikeuden käytäntöjä, Brax sanoo.

- Ja kun vakuutusoikeus ei perustele päätöksiään riittävän hyvin, eikä vakiintuneista tulkinnoista tiedoteta, hoitava lääkäri vilpittömästi uskoo tietävänsä miten lakia kuuluu tulkita. Sitten ihmetys tai pettymys vakuutusoikeuden ratkaisuun perustuu siihen, että hoitava lääkäri ei ole ymmärtänyt tai tuntenut tätä vakiintunutta ratkaisukäytäntöä.

Työryhmä esittää, että jatkossa lääkärijäsenetkin joutuvat ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan muiden tuomareiden tapaan. Brax ampuu alas julkisuudessakin esitettyjä väitteitä, joiden mukaan vakuutuslääkäreillä olisi kytköksiä vakuutusyhtiöihin ja että nämä siksi tekisivät vakuutusyhtiöitä miellyttäviä päätöksiä.

- Epäilyjä kiertää turuilla ja toreilla ja kansalaiskirjeissä paljon. Sen takia näitä sääntöjä halutaan tiukentaa siitä huolimatta, että eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä tässä asiassa ei ole nytkään huomautettavaa.

Lähteet: YLE Uutiset / Mikko Haapanen