Lääninhallitukset: Vanhustenhoidossa paljon puutteita

Keväällä esitetyt epäilyt vanhustenhoidon puutteista ovat osoittautumassa todeksi. Lääninhallitusten tekemien selvitysten mukaan vanhuksia sidotaan peteihin, heitä teljetään lukkojen taakse, he eivät pääse vessaan, kärsivät riittävän ravinnon puutteesta, kaatuilevat ja saavat paikoin liikaa lääkkeitä.

Kotimaa
Hoitaja taluttaa vanhusta.
YLE

Kaikissa viidessä lääninhallituksen tekemässä selvityksessä päädytään siihen, että henkilökuntaa on kaikkialla liian vähän ja monin paikoin alle minimin.

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pyysi kesäkuussa lääneiltä selvitystä ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten hoidosta, kun keskustelu vanhustenhoidon puutteista kävi kiivaimmillaan. Nyt tuoreet lääninhallitusten raportit vahvistavat hurjimmatkin keväiset otsikot ja kertomukset todeksi.

Vanhuksen oman turvallisuuden vuoksi ja ennen kaikkea henkilökunnan puutteen takia vanhuksia sidotaan yöllä ja päivällä erilaisiin tuoleihin tai sänkyihin - tai sängynlaidat pidetään ylhäällä niin, ettei sängystä pääse pois. Karkailijoita lukitaan huoneisiin ja levottomimmat rauhoitetaan lääkkeillä.

Vaippoja hyväkuntoisillekin vanhuksille

Vaippoja käytetään yleisesti ja liikaa jopa hyväkuntoisilla vanhuksilla. Vessaan ei ole pääsyä, kun henkilökunnalla ei ole aikaa auttaa. Vanhukselle saatetaan sanoa: Sinullahan on vaippa - ei sinun tarvitse sinne päästä!

Kaatumisia on paljon ja joissakin yksityisissä hoitolaitoksissa murtumia ei ole edes hoidettu tai lääkäriinmenoa on pitkitetty viikkoja. Joissakin lääninhallituksissa ilmiötä pidetään huolestuttavana. Yksityinen hoitokoti yrittää hoitaa vanhuksia liian pitkään, koska se pelkää menettävänsä maksavan asiakkaan. Yksityisissä hoitolaitoksissa on havaittu myös sairaanhoidollisen tiedon puutetta, koska sairaanhoitajia on liian vähän tai ei lainkaan.

Ulos harvoin ja vain omaisen kanssa

Ulkoilemaan vanhukset pääsevät harvakseltaan. Mitä suurempi paikkakunta ja laitos on kyseessä, sitä varmemmin on harvinaista päästä ulkoilemaan.

Suurissa kaupungeissa ja laitoksissa ulkoilu onnistuu vain vapaaehtoisvoimin tai omaisten kanssa.

Ruokahuollossa on paikoin myös ongelmia. Iltapalan puuttumisesta on annettu laitoksille huomautuksia. Joissakin paikoissa päiväkahvin saattavat saada vain ne, jotka kykenevät sen itse pöydästä hakemaan. Vanhuksilla on todettu myös aliravitsemusta ja yksityisiä laitoksia on huomautettu ravitsemusarvoltaan köyhästä ruoasta.

Kaikissa viiden lääninhallituksen selvityksissä päädytään yhteiseen päätelmään: henkilökuntaa on liian vähän.

Kaikissa selvityksissä todetaan, että vanhusten perushoito on mitoitettu niin tiukaksi, ettei hoitajilla ole missään riittävästi aikaa vanhuksille. Tämä pätee niin laitoshoidossa kuin kotiin vietävässä hoidossa ja palveluissa. Öisin tilanne korostuu. Kokonaisen laitoksen yötä valvoo usein vain yksi ihminen, vaikka pihapiirissä saattaa olla valvottavana nukkuvia vanhuksia useammassa rakennuksessa ja kerroksessa.

Lähteet: YLE Uutiset / Ritva Säilä