Vanhusten hoidossa puutteita myös Vaasan alueella

Eduskunnan oikeusasiamiehen tilaaman selvityksen mukaan vanhusten hoidossa on vakavia puutteita. Länsi-Suomen Vaasan yksikön eli entisen Vaasan läänin alueella kanteluja on tehty melko vähän.

vanhustenhoito
YLE

Vanhusten hoidossa on myös Länsi-Suomen Lääninhallituksen antaman selvityksen mukaan puutteita. Vaasan yksikön alueella kanteluja on tehty vuonna 2008 muun muassa henkilökunnan riittämättömyydestä.

Henkilökunnan riittämättömyyden takia esimerkiksi yövalvonta puuttuu monesta yksiköstä, mikä lisää vanhusten turvattomuuden tunnetta.

Sitomista käytetään myös pohjalaismaakunnissa

Selvityksen mukaan kuntouttava toiminta ja ulkoiluttaminen on ollut yksiköissä vähäistä. On myös esitetty arveluja, että vanhuksilla on pidetty vaippoja, koska henkilökunta ei ole ehtinyt käyttää vessassa. Yksi kantelu on tehty myös liiallisen lääkityksen epäilystä.

Erään kantelun mukaan hoitaja oli sulkenut pimeää pelkäävän pyörätuolipotilaan komeroon. Lisäksi on havaittu, että toimintayksiköissä käytetään sitomisia, geriatrisia tuoleja ja korotettuja sängynlaitoja. Niiden käyttöä perustellaan turvallisuudella.

Varsinaisia puutteita ravitsemuksen suhteen ei ole todettu, mutta yksiköissä saatetaan jättää päiväkahvit tarjoilematta. Lisäksi iltapala tarjoillaan niin aikaisin, että ns. yöpaasto ylittää suositellut tunnit ainakin kahdella tunnilla.

Suunnitelmien tekoa laiminlyödään

Vanhusten hoitosuunnitelmien tekoa laiminlyödään usein, eikä omaisia oteta mukaan suunnitteluun. Vireillä on parhaillaan myös kantelu, jonka mukaan vanhukselle ei ole tehty hoitosuunnitelmaa sairaalahoitojakson päätyttyä.

Tämä on johtanut siihen, että vanhus ei ole päässyt kunnallisen vanhuspalvelun piiriin, vaan on joutunut kustantamaan itse yksityisen palveluasumisen.

Valvontakäyntejä ei tehdä

Lääninhallitus toteaa, että Vaasan yksikön alueella valvontaa vaikeuttaa oman lääninlääkärin puute. Valvonnan ammattilaisten puutteen takia valvonta on vähäistä ja sattumanvaraista.

Pohjalaismaakunnissa esimerkiksi kunnallisissa terveydenhuollon yksiköissä tehtiin vuonna 2008 yhteensä vain kuusi tarkastuskäyntiä. Kun tarkastettavia yksiköitä on kuitenkin Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla terveydenhuollon puolella yhteensä 49 ja sosiaalihuollon puolella yksiköitä on yhteensä 222.

Puutteet huolestuttavat ministeriä

Eduskunnan oikeusasiamiehen tilaaman selvityksen mukaan maassamme vanhuksia sidotaan monin paikoin sänkyihin, teljetään lukkojen taakse ja annetaan liikaa lääkkeitä. Selvitys on tehty sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon osalta.

Peruspalveluministeri Paula Risikko lupaa valtakunnallisen valvonnan tehostamista jo ensi vuoden alusta alkaen. Ministerin mielestä on tärkeää tietää, missä laitoksissa puutteita erityisesti on.

Lähteet: YLE Pohjanmaa