Viittomakielen tutkimus ja opetus keskitetään Jyväskylään

Uusi viittomakielen keskus aloittaa toimintansa Jyväskylän yliopistossa ensi vuoden alussa. Uuden keskuksen tehtävä on toimia valtakunnallisena viittomakielen tutkimuksen ja opetuksen keskuksena. Opetusministeriö on antanut rahoituksesta ennakkopäätöksen viime keväänä. Lopullinen päätös rahoituksesta lyödään lukkoon lokakuussa.

Yle Uutiset viittomakielellä
YLE / Joni Tammela

Jyväskylän yliopiston kampusalueen vanhat rakennukset näkevät jälleen uuden vaiheen, kun ensi vuoden alusta tiloissa aloittaa uusi viittomakielen keskus.

Keskuksen toimintaa suunnitellaan tarkemmin tämän syksyn aikana. Opetusministeriön myöntämä rahoitus lyödään lopullisesti lukkoon lokakuussa.

Keväällä saadun ennakkopäätöksen myötä tiedetään kuitenkin jo, että aivan kaikkea hakemusvaiheessa suunniteltua ei voida toteuttaa.

- Olemme tyytyväisiä siihen, että rahoitus on luvattu, mutta tietysti kaiken sen aloittamiseen, mikä on suunniteltu. Tarvittaisiin enemmän rahaa, eli joudumme priorisoimaan, sanoo Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs.

Keskus vakiinnuttamaan viittomakielen tutkimusta

Keskuksella tulee olemaan valtakunnallinen erityistehtävä koordinoida viittomakielen opetusta ja tutkimusta.

Tällä hetkellä viittomakieltä tutkitaan Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistoissa sekä Kuurojen Liitossa ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa Kotuksessa. Toistaiseksi tutkimustoiminta näissä paikoissa pysyy ennallaan, eikä toimintojen siirtämisestä Jyväskylän viittomakielen keskuksen vastuulle olla keskusteltu.

Tähän mennessä Jyväskylän yliopistossa on voinut opiskella joko suomalaista viittomakieltä tai viittomakieliseksi luokanopettajaksi. Uuden keskuksen myötä koulutusohjelmia uudistetaan laaja-alaisemmiksi.

- Pohjakoulutuksessa keskitytään voimakkaasti suomalaiseen viittomakieleen ja kulttuuriin. Jyväskylän yliopistossa on monipuolinen ainevalikoima. Keskuksen ideana on se, että viittomakielen ja kulttuurin perusopintojen jälkeen voi erikoistua haluamaansa suuntaan, kuten viittomakieleen tai vaikkapa kasvatustieteeseen, kertoo koulutuspäällikkö Jaana Keski-Levijoki Jyväskylän yliopistosta.

Mallia viittomakielen keskus on ottanut Oulun yliopistosta, missä saamen kielen Giellagas-instituutti on toiminut jo vuodesta 2001 lähtien. Uuden keskuksen myötä viittomakielen tutkimukselle toivotaan yhtä vakiintunutta asemaa.

Lähteet: YLE Uutiset / Heli Vanhatupa