Intersukupuolisuus on harvinainen ilmiö

Kun yksilön sukupuolta ei voida yksiselitteisesti määritellä, puhutaan intersukupuolisuudesta. Ilmaus on otettu käyttöön, koska vanhaa hermafrodiitti-nimitystä pidettiin loukkaavana.

Ulkomaat

Intersukupuolisella henkilöllä voi olla molempien sukupuolten tunnusmerkkejä tai nämä tunnusmerkit voivat olla epäselviä. Monissa maissa intersukupuolisuutta on hoidettu plastiikkakirurgisesti ja leikkauksilla: lapsi on leikattu jompaan kumpaan sukupuoleen ja hänet on kasvatettu tämän sukupuolen mukaisesti.

Monissa tapauksissa nämä leikkaukset ovat johtaneet sukupuoli-identiteetin ristiriitaan, koska leikkaus on tehty huomioimatta lapsen mielipidettä. Usein nämä ihmiset ovat päätyneet aikuisiässä sukupuolen korjausprosessiin.

Ihmisen sukupuoli voidaan jakaa karkeasti kahdeksaan osa-alueeseen, eli sukurauhasten, hormonien, vartalon sisällä sijaitsevien sukuelinten, ulkoisten sukuelinten, toissijaisten sukupuolisten tunnusmerkkien, sukupuoliroolien, sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen, suikupuolisen suuntautumisen ja kromosomien määrittelemään sukupuoleen.

Intersukupuolisuus on harvinainen ilmiö. Suomessa syntyy vuosittain joitakin kymmeniä intersukupuolisia lapsia.

Lähteet: YLE Uutiset