Näin valtuustoryhmien puheenjohtajat vastasivat

YLE Kymenlaakso kysyi: - Onko tilaaja-tuottajamalli lähtenyt toimimaan? - Pitäisikö mallista luopua?

Tuotetilaus

Keskusta, Sari Lankinen:

- Lie hieman liian aikaista pohtia mallista luopumista, kun sen ei vielä ole edes kunnolla käynnistynyt. Toki Keskustan ryhmässä asiaa on pohdittu - myönnetään. Meillä kaikilla on ollut ja tulee olemaan paljon oppimista tämän toimintamallin kanssa. Ensimmäinen valtuustokausikaan ei vielä täysin näytä sen toimivuutta, kun elämme tätä muutosvaiheen sopimuskautta (virkaturva 5 v. ja organisaation pysyvyys 3 v.). Sopimusten maailma on paljastanut kokeneellekin poliitikolle asioita, joita ei ole aiemmin tehty näin läpinäkyviksi. Malli soveltunee joillekin aloille paremmin kuin toisille, mikä sekin paljastuu vasta ajan kuluttua. Sitten kun oikeasti on aika tarkastella asiaa, tulee olla rakentavan kriittinen ja rohkea korjaamaan mallia tarvittaessa.

Kokoomus, Jyrki Hyttinen:

- Tilaaja-tuottajamallissa opetellaan ensiaskeleita ja se on lähtenyt käyntiin kangerrellen. Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu ja niiden sisällyttäminen yksistyiskohtaisesti palvelusopimuksiin vaatii vielä paljon työtä. Olennaista olisi mahdollisimman samanlainen näkemys tilaajan ja tuottajan roolista ja yhteistyöstä. Liikaa vastakkainasettelua ja siitä helposti seuraavaa päällekkäisorganisointia tulee tietenkin välttää.

- Kulunut aika on aivan liian lyhyt tällaisen johtopäätöksen tekemiseen. Malliin on sitouduttu jo kuntien yhdistymissopimuksessa, joten mielestäni mallin toimivuutta tulee arvioida huolellisesti vasta ensimmäisen valtuustokauden jälkeen. Organisaatiota - myös luottamusmiespuolta - tulee tietysti kehittää koko ajan ja pohtia erilaisia hallintomalleja eri hallinnonaloilla, mutta tiltu-mallia voidaan vielä hyödyntää paljon nykyistä tehokkaammin.

Kristillisdemokraatit, Petri Himanen:

- Til-Tu malli on käynnistynyt erilaisella vauhdilla sektorikohtaisesti. Syntyneet ongelmat edellyttävät joillain aloilla jatkokeskusteluja mallin soveltamisesta. Tekninen sektori on luonnollisesti helposti mukautettavissa malliin ja on siten edistynyt nopeasti. En pitäisi eriaikaista kehitystä huonona vaan ymmärrettävänä ed. perustuen.

- En hätiköisi asiassa vaan antaisin parhaiden käytäntöjen löytämiselle aikaa.

Perussuomalaiset, Eliisa Timonen:

- Tilaaja-tuottajamalli on lähtenyt kangerrellen toimimaan. Tilaaja-tuottaja malli toimii hyvin esim. teknisellä puolella, saamieni tietojen mukaan. Niinhän sitä sanotaan, että "oppia ikä kaikki".

- PS:n mielestä emme olisi valmiita vielä romuttamaan kyseistä mallia, annetaan sille mahdollisuus.

Sitoutumattomat, Eino Hirvonen:

Vastaukseni on henkilökohtainen näkemykseni, eikä mikään ryhmän kanta.

- Tilaaja-tuottajamalli kangertelee. Ajatus on vielä hyvin outo ja vieras. Vaatii aikaa, jotta malli sisäistetään. Nyt tuntuu melko teennäiseltä.

- Ei pitäisi. Se on valittu ja sen toimivuus on katsottava.

Sosiaalidemokraattinen puolue, Harri Helminen:

- Osin on osin ei. Tälle asialle on pakko antaa aikaa. Kokemukset muualta osoittavat, että vie joitakin vuosia ennen kuin malli voidaan onnistuneesti jalkauttaa käytännön palvelutuotantoon.

- Ei!

Vasemmistoliitton, Jorma Liukkonen:

- Tilaaja-tuottajamallia ajetaan sisään jotta voitaisiin helpommin ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Mielestämme mallista ei ole kuntalaisille muuta hyötyä kuin se, että saadaan palveluille läpinäkyvä kokonaishinta. Sen voi tehdä muutoinkin ja tiltu-mallista voidaan luopua.

Vihreät, Pertti Pänkäläinen:

- Odotetusti teknisellä sektorilla hyvät merkit ovat ilmassa, muutoin vielä opetellaan. Palvelukuvaukset, prosessit ja hinnoittelu ovat harjoitteluasteella mutta työsarkakin on vaativa.

- Ei suoralta kädeltä. Kouvolan oma malli siitä tulee joka tapauksessa. Mallin tehokkuus ja taloudellisuus tulee esiin vasta sitten kun henkilöstömitoitus vastaa todellisia tilaaja - tuottaja -tarpeita. Eli muutaman vuoden sisällä.

Lähteet: YLE Kymenlaakso