Kuopion Yrittäjät ottavat käyttöön eettiset ohjeet

Kuopion Yrittäjät ottavat käyttöön eettiset ohjeet. Ohjeiden tarkoituksena on, että yhdistyksen edustajat muistaisivat omia mielipiteitään julkituodessaan yhdistyksen edun.

Eettinen ohjenuora

Ohjeet kehottavat muun muassa selvittämään Kuopion Yrittäjien kannan kyseessä olevaan asiaan ja lähestymään asioita myönteisesti.

Valvontaa hoitaa edunvalvontavaliokunta yhdessä puheenjohtajiston ja toiminnanjohtajan kanssa. Ohjeistuksen toivotaan parantavan yrittäjyyden ja yritystoiminnan olosuhteita.

Tavoitteena on luoda Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen edellytykset.

Lähteet: YLE Savo