Hyppää sisältöön

Rauhannobelisti Norman Borlaug on kuollut

Maatalouden kehitykseen merkittävästi vaikuttanut yhdysvaltalainen tiedemies Norman Borlaug on kuollut 95 vuoden iässä kotonaan Dallasissa, Texasissa. Niin sanotun vihreän vallankumouksen isänä tunnettu Borlaug sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1970 työstään maailman nälkäongelmaa vastaan.

Kuva: EPA / Juan Ferreras

Työssään maatalouden tutkijana ja kasvipatologina Norman Borlaug kehitti hyvätuottoisia viljelykasveja ja muita maatalouden keksintöjä, joita on kiitetty maailmanlaajuisen nälänhädän välttämisestä 1900-luvun toisella puoliskolla.

Vihreällä vallankumouksella viitataan maatalouden muutoksiin, jotka mahdollistivat aiempaa merkittävästi parempien satojen saamisen. Maailman ruoantuotanto yli kaksinkertaistui vuosien 1960 ja 1990 välillä, ja Pakistanissa ja Intiassa viljasadot yli nelinkertaistuivat.

Iowassa vuonna 1914 syntynyt Norman Borlaug aloitti työnsä Meksikossa toisen maailmansodan jälkeen. Vuosina 1944 - 1960 Borlaug kehitti Meksikossa kekseliäitä jalostusmenetelmiä, joilla luotiin kasvitauteja aiempaa paremmin kestäviä ja aikaisempaa parempia satoja tuottavia vehnälajikkeita.

Borlaug oli mukana viemässä paranneltuja vehnälajikkeita ja vastaavasti kehiteltyjä riisin ja maissin lajikkeita Aasiaan, Lähi-itään, Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan. 1950- ja 60-luvuilla parantunut julkinen terveydenhuolto vauhditti väestönkasvua kehitysmaissa, minkä pelättiin johtavan ruokapulaan. Borlaugia onkin kiitetty maataloustuotannon tehostamisesta juuri sillä hetkellä, kun tuotannon kasvua tarvittiin kipeimmin.

Borlaug piti parannettuja lajikkeita vain osaratkaisuna ja vaati hallituksilta viljelijöitä auttavaa talouspolitiikkaa ja parempaa infrastruktuuria. Borlaug piti maataloustuotannon kehittämistä vain yhtenä keinona päätavoitteen, ihmisten elämänlaadun parantamisen, saavuttamiseen.

- Meidän on ymmärrettävä, että riittävä ravinto on vasta ensimmäinen elämän edellytys, Borlaug sanoi puheessaan Nobelin rauhanpalkinnon luovutustilaisuudessa 1970.

- Hyvän ja inhimillsen elämän saavuttamiseksi on myös tarjottava mahdollisuus hyvään koulutukseen, hyvin palkattuun työhön, mukavaan asumiseen, hyvään vaatetukseen ja tehokkaaseen ja myötätuntoiseen terveydenhoitoon.

Borlaug kampanjoi aina viime vuosiin asti bioteknologian käyttämiseksi nälänhätää vastaan ja työskenteli aktiivisesti köyhyyden lieventämiseen tähdänneissä hankkeissa.

Borlaug on lisäksi saanut työstään Yhdysvaltain kongressin kultaisen mitalin. Vuonna 1986 Borlaug perusti kansainvälisen World Food Price -palkinnon, joka myönnetään saavutuksista maailman ravinnontuotannon edistämiseksi.