Identtiset kaksoset väittelevät samana päivänä

Identtiset kaksoset Monika ja Mikaela von Bonsdorff väittelevät samana päivänä Jyväskylän yliopistossa. Molempien väitökset käsittelevät ikääntymistä.

samanmunaiset kaksoset
Monika ja Mikaela von Bonsdorff
Monika ja Mikaela von BonsdorffTarja Vänskä-Kauhanen

Monika von Bonsdorff tutki työhyvinvoinnin ja terveyden merkitystä ikääntyneiden työntekijöiden eläke- ja työssäjaksamisaikeisiin.

Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät seikat ovat keskeisiä työssä jatkamisessa jo keski-iästä alkaen.

- Heikoksi koettu terveys sai etenkin miehet miettimään eläkkeelle jäämistä, Monika von Bonsdorff kertoo.

Kehnoon työhyvinvointiin liittyvät seikat, kuten tyytymättömyys työssä, yleinen passiivisuus ja osallistumishaluttomuus, puolestaan ennakoivat naisten eläkeaikeita.

Mikaela von Bonsdorffin väitöskirjan aiheena on puolestaan keski-iän ja vanhuuden elintapojen vaikutukset ikäihmisten toimintakykyyn ja palvelujen tarpeeseen.

- Säännöllinen liikunta keski-iästä vanhuuteen vähensi sairaala- ja laitoshoitoa viimeisenä elinvuonna, kertoo Mikaela von Bonsdorff havainnostaan

Iäkkäiden henkilöiden liikuntaneuvonnalla voitiin ehkäistä vaikeuksia päivittäisissä askareissa. Lisäksi liikuntaneuvontaa saaneet henkilöt tarvitsivat kotihoitoa vähemmän kuin kontrolliryhmään kuuluneet.

Jyväskyläläiskaksosten väitöstilaisuus on ensi viikon perjantaina.

Lähteet: YLE Keski-Suomi