Hirvivaara kasvaa

Tiehallinto varoittaa hirvieläinonnettomuuksista. Erityisen paljon hirvionnettomuuksia on valtatie kahdeksalla Pännäisten ja Oravaisten välillä.

hirvikolarit
Hirvi ylittää maantien
YLE

Myös koko valtatie kahdeksan Keski-Pohjanmaalla on onnettomuusaltista aluetta.

Hirvionnettomuuksia sattuu eniten syys- ja lokakuussa. Peuraonnettomuuksia on entien vuoden viimeisinä kuukausina.

Eläinten liikkumista lisäävät syksyinen kiima-aika, laitumien vaihto talven lähetessä sekä syyskuun lopussa alkava metsästys. Yhdyskuntien maankäytön kasvun myötä hirvieläinten elinympäristö pirstoutuu, ja ne joutuvat hakemaan uusia kulkuväyliä. Riista-aidoilla varustetut uudet tiet sekä tiiviit asuntoalueet voivat tukkia totutut reitit ja ohjata eläimiä yllättäviinkin paikkoihin, joskus aina taajamiin asti.

Viime vuonna maanteillä törmättiin hirveen vajaa 1600 kertaa ja kauriiseen 3443 kertaa. Onnettomuuksissa kuoli 4 ja loukkaantui 165 henkilöä. Kuluvan vuoden alkupuolen ennakkotieto kertoo hirvionnettomuuksien lievästä vähenemisestä vuoteen 2008 verrattuna. Peura- ja kauriskolarien määrät ovat pysyneet likimain entisellä tasolla.

Hirvieläinonnettomuuksissa on kuollut tänä vuonna koko maassa jo 4 henkilöä.

Suosittuja hirvieläinten tienylityspaikkoja ovat riista-aitojen päät, joista myös varoitetaan erikseen liikennemerkillä.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa