Opiskelijoiden huolto ontuu

Opiskeluhuoltoa laiminlyödään Pohjois-Suomen kunnissa. Opetushallituksen ja THL:n tuore raportti paljastaa puutteita Oulun ja Lapin läänien lukioissa. Kouluterveydenhoitajien määrä ja saatavuus jäävät reilusti alle suositusten.

terveydenhoitajat
YLE / Ari-Pekka Sirviö

Oulun Karjasillan lukiossa oppilashuoltotilanne on hyvä eli terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin ja koulukuraattorin palveluita on tarjolla. Kolmasluokkalaiset Antti Kontiainen ja Laura Talonen ovat tyytyväisiä tilanteeseen.

- Minä olen saanut apua tarvittaessa. Joka vuosi ollu ryhmäohjauksissa puhetta, että apua on saatavilla. En tiedä kyllä yhtään kaveria, joka olisi tarvinnut psykologia tai kuraattoria, mutta on niitä tarjottu. Kyllä luulen, että sinne pääsee, kun on tarvetta, Antti aprikoi.

- Sama juttu. Sen vähän mitä olen kouluterveydenhoitajaa tarvinnut, niin yleensä sen on sitten saanut. Lääkäriä olen kaivannut harvemmin, joten psykologista ei ole kokemusta, sanoo Laura.

Kaikissa kouluissa ei mene hyvin

Kaikissa lukioissa asiat eivät ole yhtä hyvin. Opetushallitus kysyi oppilashuollon tilaa lukioiden rehtoreilta viime syksynä. Kyselyn mukaan terveydenhoitajan, lääkäreiden, psykologien ja koulukuraattorien palveluiden saatavuudessa on merkittäviä eroja. Huonoin tilanne on pohjoisessa. Esimerkiksi terveydenhoitajalla on aikaa oppilasta kohti Oulun läänissä vähiten koko maassa. Lapissa terveydenhoitajan puheille pääsee puolestaan hieman paremmin kuin maassa keskimäärin.

Myös lääkäritilanne lukioissa on heikoin Oulun läänissä, jossa vain joka toisessa lukiossa on saatavana lääkärin palveluita. Lapissakaan ei ylletä lääkäreiden määrässä maan keskitasolle.

Lapin lukioissa on puolestaan vähiten psykologin palveluja. Psykologi löytyy Lapissa vain joka toisesta lukiosta.

Tutkimusprofessori syyttää kuntia

Tutkimusprofessori Matti Rimpelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sysää puutteista syyn kuntien niskaan:

- Lainsäädäntö on siinä suhteessa hyvin selvä, että opiskelupaikkakunnan kunnan tulee järjestää opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Opiskelijat eivät näköjään muodosta sellaista painetta, että opiskelijapaikkakunnilla heitä arvostettaisiin riittävästi.

Joskus numerot eivät kerro koko totuutta palvelujen saatavuudesta, arvioi Karjasillan lukiota käyvä Laura Talonen.

- Minulla on sellainen käsitys, että palveluja tarjotaan. Mutta esimerkiksi psykologillekin voi olla aika paljon jonoa ja aikaa vie päästä psykologin puheille, jos on tarvetta.

Lähteet: YLE Oulu