Romanilasten oikeus koulunkäyntiin toteutuu puutteellisena

Romanivähemmistön osalta lasten oikeudet eivät aina toteudu. Eriarvoisuus on lapsille arkipäivää ja koulupoissaoloja katsotaan läpi sormien.

romanit
YLE / Antti Heikinmatti

Valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan romanilasten koulunkäynnin tukemisen tärkeys. Useista kuntakohtaisista opetussuunnitelmista maininta puuttuu.

- Olisi tärkeätä saada romanilasten tarpeet huomioitua kaikkialla, sanoo romanilasten perusopetushankkeen koordinaattori, koulukuraattori Kirsi Grönstrand Kauhajoelta.

Romanilasten koulunkäynti on parantunut 1990-luvun lopun perusoikeusuudistuksen ja koululainsäädännön uudistuksen myötä. Silti peruskoulua käyvillä romanilapsilla on edelleen enemmän koulunkäyntivaikeuksia kuin muilla lapsilla.

- Taustalla on tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä, sillä monin paikoin ajatellaan, että romanilapset eivät kuitenkaan käy koulua, joten heidän poissaoloistaan ei tarvitse välittää, suree Kirsi Grönstrand.

Koulusta poissaoleminen lisää tutkitusti lapsen ja nuoren syrjäytymisriskiä.

- Aika paljon on tullut tietoon tapauksia, joissa opettajat katsovat romaninuoren poissaoloja läpi sormien, kertoo Kirsi Grönstrand ja muistelee, että hänen omiin poissaoloihinsakaan ei aikanaan puututtu.

- Kun ei käy peruskoulua, on paljon pidempi matka kouluttautua sitten, kun koulunkäynti ja ammattiin valmistuminen alkaa kiinnostaa, Kirsi muistuttaa.

Romanilasten koulunkäynnin ongelmat eivät kuitenkaan johdu pelkästään koululaitoksen ja valtaväestön ymmärtämättömyydestä.

- Myös vanhempien usein heikko koulupohja aiheuttaa sen, ettei heillä ole välineitä auttaa lapsiaan esimerkiksi kotiläksyjen tekemisessä, sanoo koulukuraattori Grönstrand.

Koulunkäyntivaikeuksien taustalta löytyy monesti myös koulukiusaamista. Tässä asiassa peiliin olisi katsottava sekä koulukiusaajien perheineen että romanikulttuurissa itsessään.

- Joskus romanilapsia opastetaan päästämään nimittely toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Kiusaamisessa pitäisi kuitenkin olla nollatoleranssi, sillä sen vaikutukset ovat aina vakavia, Kirsi opastaa.

Ratkaisu romanilasten koulunkäyntioikeuden toteutumiseen löytynee koulun ja romanikulttuurin yhteistyöstä. Perheet tarvitsevat tietoa koulun toimintakulttuurista ja kouluissa kaivataan romanikulttuurin tuntijoita.

- Kun tietää enemmän, luulee vähemmän, muistuttaa koulukuraattori Kirsi Grönstrand.