Mönkijä kaatuu joka toisella

Mönkijäonnettomuudet ja -tapaturmat ovat yleistyneet Suomessa. Työtehoseuran vasta julkaistun selvityksen mukaan mönkijä kaatuu lähes joka toisella kuljettajalla ja läheltä piti -tilanteita on yli puolella.

Kotimaa
Suomessa on jo kymmeniä tuhansia mönkijäharrastajia.Seppo Nykänen

Tutkija Markku Lätin mukaan mönkijäonnettomuuksien yleistyminen johtuu kuljettajien asenteista sekä tiedon ja opastuksen puutteesta.

- Suurimpana syynä näkisin asenteet mönkijän turvallista käyttämistä kohtaan. Tällaisesta äijä-maineesta pitäisi päästä eroon minkä tahansa koneen kanssa pelatessa ja sellaisesta "kyllä minä nyt mönkijällä osaan ajaa ilman opastustakin" -asenteesta, Lätti sanoo.

Poromiehille sattuu eniten

Työtehoseuran toteuttaman ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen rahoittamassa hankkeessa selvitettiin vuosina 2007 - 2008 mönkijöiden käyttöturvallisuutta. Selvityksessa tutkittiin mönkijällä sattuneita tapaturmia sekä läheltä piti tilanteita maa- ja metsätaloudessa sekä porotaloudessa.

Selvityksen mukaan porotalous näyttäisi olevan selvästi riskialttein mönkijän käyttöympäristö.

- Läheltä piti -tapauksia ja mönkijän kaatumisia sattuu porotalouskäytössä selvästi enemmän kuin maa- ja metsätalouskäytössä. Esimerkiksi läheltä piti -tapauksia on sattunut kahdelle kolmesta porotalouden piirissä ja lähes yhtä monella mönkijä on kaatunut ainakin kerran ja yhdelle seitsemästä on sattunut lääkärin hoitoa vaativia tapaturmia.

Tutkija Markku Lätti arvioi, että porotalouden tapaturmat johtuvat haasteellisista ajo-olosuhteista; ajoa on paljon tunturissa, jängissä ja kivikoissa.

Myös vakuutusyhtiöt ovat kertoneet mönkijäonnettomuuksien lisääntymisestä.

Harvalla kypärä päässä

Lätin mukaan maa-, metsä- ja porotalouden mönkijätapaturmat ovat enimmäkseen seurausta mönkijän hallinnan menetyksestä, kaatumisista ja törmäyksistä sekä puutteellisesta suojautumisesta.

Esimerkiksi vain yksi kymmenestä mönkijän kuljettajasta maa-, metsä- tai porotaloudessa käyttää aina kypärää ajaessaan. Kaksi kolmesta ei käytä kypärää koskaan.

Selvityksen mukaan yksikään mönkijää maa-, metsä- ja porotaloudessa käyttävästä ei ole ollut ajoneuvon turvalliseen käyttöön opastavalla kurssilla. Kuitenkin samaan aikaan lääkärin hoitoa vaatineita tapaturmia sattui joka kahdeksannelle ja läheltä piti -tilanteita yli puolelle selvitykseen osallistuneille kuljettajilsta.

Lapissa vakavia mönkijäonnettomuuksia

Lapissa on sattunut tänä syksynä parikin vakavaa, kuolemaan johtanutta mönkijäonnettomuutta. Molemmissa tapauksissa onnettomuus sattui poronhoitajille.

Elokuussa keski-ikäinen mieshenkilö löydettiin tajuttomana Utsjoki-Karigasniemi tieltä. Mönkijä oli kaatunut niin, että miehen jalat olivat jääneet ajoneuvon alle. Onnettomuudessa päänvammoja saanut mies menehtyi päivää myöhemmin.

Viime viikolla Käsivarressa sattui vakava mönkijäonnettomuus noin 60-vuotiaalle miehelle. Mies löydettiin etsinnöissä kuolleena kaatuneen mönkijän alta.

Lähteet: YLE Lappi / Maiju Saijets