Oppilaitosten turvallisuutta parannetaan uusilla keinoilla

Oppilaitosten turvallisuutta pohtinut työryhmä suosittelee väliraportissaan muun muassa nimikkopoliiseja kouluissa. Alkuvuodesta perustetun työryhmän tehtävänä oli pureutua oppilaitosten turvallisuusuhkiin ja esittää niihin ratkaisusuosituksia.

Kotimaa
Opiilaita koulun aulassa.
Yle

Väliraportissaan työryhmä ehdottaa, että jokaiselle koululle nimettäisiin oma nimikkopoliisi, joka tukisi ja auttaisia koulua turvallisuus- ja poliisiasioissa. Lisäksi tämä nimikkopoliisi olisi koulun ja poliisitoimen yhteyshenkilö.

Kouluille halutaan lisäksi ohjeet internetissä liikkuvaan tietoon. Poliisi on aloittanut nettipoliisitoiminnan ja laatii yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa ohjeet menettelytavoista. Tavoite on ohjeistaa kouluja siitä, miten internet-materiaalia pitäisi saattaa poliisin tietoon ja miten materiaalia pitäisi käsitellä.

Myös pelastuslaitokset nimeävät oppilaitoksille yhteyshenköt. Sisäasiainministeriön pelastusosasta antaa aiheesta ohjeet. Lisäksi pelastustoimi ja poliisi perehdyttävät oppilaitosten henkilöstöä uusiin uhkiin.

Lisäksi oppilaitosten kriisi- ja pelastussuunnitelmia on täydennetty ja päivitetty.

Sisäasiainministeriö asetti tämän vuoden alkupuolella työryhmän, jonka tehtävä on parantaa oppilaitosten turvallisuutta. Työryhmä on laatinut tähänastisista toimistaan väliraportin. Työryhmä saa työnsä valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Lähteet: YLE Uutiset