Merikotkia seurataan satelliittilähettimillä

Seurannalla saadaan uutta tietoa siitä, miten lähellä tuulivoimaloita linnut liikkuvat. Nyt käynnissä olevalla pilottihankkeella testataan erityisesti Raippaluotoon suunnitellun tuulipuiston merkitystä nuorille merikotkille.

merikotka
MerikotkaJuhani Koivusaari

WWF:n merikotkatyöryhmän asiantuntijat asensivat kesän aikana satelliittilähettimet neljälle merikotkan poikaselle Merenkurkun alueella. Satelliittiseurannalla saadaan tietoa siitä, kuinka lähellä jo toimivia ja suunniteltuja tuulivoimaloita linnut liikkuvat synnyinseudullaan ja myöhemmin muuttomatkoillaan.

Merikotkat viihtyvät usein alueilla, jotka ovat suotuisia myös tuulivoimalle. Tuulivoimalat ja merikotkat ovat kuitenkin huono yhdistelmä, sillä linnut eivät lentäessään välttämättä osaa väistää nopeasti liikkuvia lapoja. Tähän mennessä yksi seuratuista kotkista on oleillut Raippaluotoon suunnitellun tuulivoimapuiston alueella.

Merikotkien satelliittiseuranta on Suomessa ainutlaatuinen. Nuorten merikotkien liikkumisesta ei kuitenkaan ole aiemmin saatu tarkkoja tietoja.

-Poikaset laajentavat elinpiiriään vähitellen, mutta pysyttelevät vielä syyskuun puolivälissäkin aivan pesiensä tuntumassa ja emojensa valvonnassa. Pisimmälle poikennut lintu on käynyt runsaan kymmenen kilometrin päässä pesästään, kertoo professori Pertti Saurola WWF:n merikotkatyöryhmästä.

WWF toivoo, että seurantalaitteita voidaan jatkossa asentaa useammille kotkille, jotta niiden liikkeistä saadaan mahdollisimman monipuolista tietoa.

Merikotkien liikkeistä saadaan paikannuksia muutaman päivän välein. Kotkien liikkeitä voi seurata WWF:n verkkosivuilla ensi viikolla aukeavassa blogissa. Satelliittiseuranta toteutetaan yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.

Lähteet: Yle Pohjanmaa