Nuoria merikotkia seurataan satelliittilähettimillä

WWF seuraa syksyn ja talven aikana neljää nuorta merikotkaa, joille asennettiin kesällä satelliittilähettimet Merenkurkun alueella. Seurannalla hankitaan uutta tietoa siitä, kuinka lähellä jo toimivia ja suunniteltuja tuulivoimaloita linnut lentävät.

luonto
merikotka
merikotkaYLE

Suomessa ainutlaatuisella seurannalla hankitaan tietoja siitä, miten hyvin merikotkat selviytyvät niiden reviireille tulevista tuulimyllyistä. Tietoja tarvitaan, kun selvitetään uusien merenrannikon tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksia.

Merenkurkun Raippaluotoon on suunnitteilla suuri tuulivoimapuisto, joka sijaitsee perinteisillä merikotkien pesimäalueilla. Tähän mennessä yksi seurattavista kotkista on oleskellut suunnitellun tuulivoimapuiston alueella.

– WWF:n mielestä tuulivoima on hyvin tärkeä tulevaisuuden energiavaihtoehto, mutta sen rakentaminen ei saa vaarantaa merkittäviä luonnonarvoja eikä aiheuttaa riskejä uhanalaisille lajeille, toteaa WWF:n Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Merikotkat viihtyvät usein alueilla, jotka ovat suotuisia myös tuulivoimalle. Yhdistelmä on huono, sillä linnut eivät välttämättä osaa lentäessään väistää nopeasti liikkuvia lapoja.

Nyt käynnissä oleva satelliittiseuranta on pilottihanke, jolla testataan menetelmiä ja saadaan tietoa erityisesti Raippaluotoon suunnitellun tuulipuiston merkityksestä merikotkille.

Lähteet: YLE Uutiset