Ay-liike Halosen ja SDP:n suurin tukija

SDP on julkistanut rahoituksensa vuosilta 2005 - 2006. Merkittävimmät tukijat olivat ammattiliittoja. Ay-liike oli tärkeimmässä osassa myös Tarja Halosen vaalikampanjassa.

talous

JHL ja Metalliliitto tukivat puoluetta molemmat yli 100 000 eurolla, PAM puolestaan 75 000:lla. Lisäksi Työväen lehdistön kannatusyhdistys antoi vaalivuonna puolueelle 100 000 euroa.

Kokonaisuudessaan SDP:n rahoitus oli vuonna 2006 noin 8 250 000 euroa, josta avustuksia, seminaarituottoja ja taidemyyntiä oli reilut 900 000 euroa.

Tukijoiden joukossa on muutamia yli 2 000 euroa lahjoittaneita, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen. SDP:n mukaan niiden joukossa ei ole valtio-omisteisia tahoja.

Vuosien 2007 - 2008 rahoituksessa merkittävämmässä roolissa ollut Tradeka ei ole tukenut SDP:tä suoraan kahtena aiempana vuonna. Se on osallistunut seminaareihin muutamalla tuhannella eurolla ja ostanut yhden presidentinvaalikampanjan tueksi myydyn reliefin viidellä tuhannella.

Puoluetukea SDP on saanut molempina vuosina reilut kolme miljoonaa euroa ja viestintä- eli lehdistötukea hieman yli kaksi miljoonaa. Puoluetuen ja viestintätuen osuus on yhteensä noin 70 prosenttia kaikista tuotoista.

Halosen kampanjaan 400 000 euroa

SDP:n osuus Tarja Halosen vuoden 2006 presidentinvaalikampanjan tuesta oli reilu 400 000 euroa, ylimääräistä puoluetukea kampanjaan puolue sai 653 000 euroa. Vasemmistoliitto puolestaan lahjoitti Halosen kampanjaan 90 000 euroa.

SDP:n oma tuki kampanjaan oli pitkälti puolueen kautta kiertänyttä ammattiliittojen rahaa. Avustussummat nousivat vaalivuonna kautta linjan edellisvuodesta.

Muita tärkeitä kampanjan tulonlähteitä olivat taidemyynti (174 200 euroa) arpajaistuotot (150 000 euroa) ja seminaarituotot (140 000 euroa). Seminaarien ja taidemyynnin kautta kampanjaa rahoitettiin yhteensä yli 300 000 tuhannella eurolla, ahkerimpia seminaarikävijöitä ja taidekeräilijöitä olivat jälleen ammattiliitot.

Kokonaisuudessaan kampanja maksoi liki 1,8 miljoonaa euroa.

"Ay-maksujen verovähennyskelpoisuus tärkeää"

SDP:n puoluesihteeri Ari Korhonen puolustaa ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeutta. SDP:n merkittävimmät avustajat ovat ammattiliittoja.

Korhonen kuitenkin muistuttaa, että tilanne on samankaltainen puoluekentän eri laidoilla. Kilpailevia puolueita rahoittavien työnantajajärjestöjen sekä MTK:n ja sen alajärjestöjen jäsenmaksut ovat verovähennysoikeudellisia. Myös suuri osa yritysten maksamista puoluetuista on verovähennyskelpoisia yritystoiminnan kuluja.

Hän puolustaakin verovähennysoikeutta sekä työntekijä- että työnantajaliitoille.

- Järjestöiltä saatava tuki on ollut tärkeää siinä, että voidaan panostaa sellaiseen järjestäytymiseen, joka on ollut sopimusyhteiskunnan tukiranka. Mielestäni siihen tulee myös kannustaa, Korhonen sanoo.

Lähteet: YLE Uutiset