Jalasjärven Hirvijärven kunnostukseen rahaa

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt lisärahoitusta alueen vesihankkeille. Muun muassa Jalasjärven Hirvijärven kunnostus pääsee vauhtiin.

Jalasjärvi
Koskenkorvan pato sillalta
Myös Koskenkorvan uusittu pato on saanut valtion tukea.YLE / Pauliina Jaakkola

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Jalasjärven Hirvijärven kunnostushankkeelle aloitusrahoituksena 220 000 tuhatta euroa. Tarkoituksena on mm. rakentaa järvelle pohjapato, jolla nostetaan vedenpintaa. Hirvijärven umpeen kasvaneesta pohjoispäästä muokataan lintuvesialue.

Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen mukaan kunnostuksen työvaiheiden suunnittelu on jo käynnissä. Kunnostustöitä suunnitellaan aloitettavaksi ensi kesänä. Kaikkiaan kunnostuksen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta.

Hirvijärven lisäksi rahaa myös muille vesihankkeille

MMM on myöntänyt Länsi-Suomen Ympäristökeskukselle rahoituksen myös Alajärven ja Kuortaneen Saukonkylä-Lappakangas syöttövesijohdon loppuunsaattamiseksi. Rahaa on luvassa 100 000 euroa.

Myös juuri uusitulle Koskenkorvan padolle ministeriö myönsi 150 000 euroa.

Ministeriö on äskettäin myöntänyt rahoitusta lähinnä keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseksi. Osa rahoituksesta on tehty siirtoina muilta hankkeilta säästyneistä rahoista. Ministeriön mukaan uusia hankkeita käynnistetään syksyllä käytävien tulosneuvottelujen jälkeen, kun vuoden 2010 talousarvion rahat alkuvuodesta 2010 ovat käytettävissä.

Lähteet: YLE Pohjanmaa / Sami Pöntinen