Elämäntaitojen puute ajaa arjen lyttyyn

Arjessa jaksaminen on haaste, jonka eteen useimmat joutuvat ennemmin tai myöhemmin. Se, miten haasteesta selviää, on kiinni muun muassa elämäntaidoista.

Kotimaa
YLE / Arja Lento

Teologi ja psykologi Kalervo Aromäki on sitä mieltä, että arki on hyvää, kunhan sen vain oivaltaa oikein. Hän kuitenkin myöntää, että nykyisin arki painaa helposti ihmisen lysyyn.

- Ei sen periaatteessa pitäisi, mutta valitettavasti näin on. Myös sosiaali- ja terveysministeriössä on huoli siitä, miten arki painaa ihmistä. Tällä hetkellä esimerkiksi masennus ja mielenterveyskysymykset ovat keskeisesti ministeriön pohdinnassa, Aromäki harmittelee.

Elämän tasapaino ei hänen mielestään ole kiinni pelkästään yksilön omasta tahdosta, vaan yhteisöllä ja ympäristöstä saadulla palautteella on suuri merkitys.

- Ympäristö on tukea antava, mutta kyllä yksilöllisellä ajattelulla on myös merkitystä. Nämä yhdessä muodostavat ihmisen jaksamisen puitteet.

Elämisen taitoja ei enää opita

Aromäki muistuttaa, että arjen eteen on jouduttu aina, mutta nyky-yhteiskuntaa leimaavat kiire, epätietoisuus ja epävarmuus tekevät siitä selviämisestä hankalampaa.

- Lisäksi ihmisillä on nykyään vähemmän elämisen taitoja. Ne ovat välineitä, joiden kautta voi olla elämässä mukana siten, että mitä tahansa tapahtuukin, ei tarvitse pelätä jäävänsä niiden alle ja tulla jyrätyksi.

Aromäki pahoittelee sitä, ettei jaksamisen kannalta tärkeitä elämisen taitoja enää opita samalla tavalla kuin ennen. Niitä ei opeteta missään oppilaitoksissa ja jos taidot puuttuvat aikuisilta, eivät ne myöskään siirry jälkipolville.

- Perhesysteemin pitäisi jo opettaa näitä taitoja. Tutkimuksen mukaan nuoret viettävät päivässä 5,5 tuntia median parissa eli toisin sanoen suurin opettaja on media. Opettaako se riittäviä elämisen taitoja? Kalervo Aromäki kysyy.

Masennus ei ole huono asia

Masennus on noussut yhdeksi lasten, nuorten ja aikuisten keskeisimmistä ongelmista. Kalervo Aromäki toteaa, että yleensä masennusta nähdään pelkästään häiriötekijänä, mutta hän tarkastelee asiaa eri näkökulmasta.

- Näen, että masennus on meissä kaikissa olemassa ja sillä on määrätty tehtävä. Toisin sanoen sen tehtävä on hiljentää ihminen siihen, mitä elämässä tapahtuu tai on tapahtunut niin, että hän pystyy päättämään miten tästä jatketaan, Aromäki painottaa.

Esimerkiksi burn outissa on kyse silkasta väsymyksestä ja siitä seuraavassa hiljaisuudessa on hyvä miettiä mitä elämässä pitäisi muuttaa, jotta voisi hyvin.

Lähteet: YLE Perämeri / Laura Holappa