Esperanton taitajat koolla Porissa

Yhteiskieli esperanton taitajat ovat kokoontuneet viikonlopuksi Poriin syyspäivilleen. Suomen Esperantoliiton syyspäivien teemana on "Porilaisten Marssi - 200-vuotias Suomi".

Kuva: YLE

Tapahtumaan osallistuu suomalaisten lisäksi vieraita ainakin Latviasta, Unkarista, Venäjältä ja Virosta.

Esperantoliitolla on noin 400 jäsentä.

Porin syyspäivillä luennoivat mm. tohtori Anna Sivula Porista, FM Ilkka Koivusalo Raumalta ja tohtori Valentin Seguru Moskovasta Suomen muodostumisen lähtökohdista kaksisataa vuotta sitten. Unkarilainen esperanto-opettaja István Mórocz kertoo seikkailuistaan 60-luvun Suomessa.

Johdantotunti esperantoon

Tänään launtaina klo 12 järjestetään esperanton johdantotunti Porissa ravintola Liisanpuistossa. Kaikille maksuton ja avoin johdantotunti tekee selkoa tämän yhteiskielen aatteesta ja rakenteesta.

Suomen vuonna 1907 Esperantoliitolla on kahdeksan paikallista jäsenjärjestöä. Lisäksi siihen kuuluvat Suomen Nuorten Esperantoliitto FEJO, Suomen opettajien esperantoyhdistys ELFI ja sokeiden esperantoyhdistys Steleto.

Liiton toimistoa Helsingin Hakaniemessä ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Suomen Esperantoliitto kuuluu jäsenjärjestönä Esperanton maailmanliittoon.