Urpilainen: Nova Groupin rahat vaikuttivat vaalitulokseen

SDP:n puheenjohtajan Jutta Urpilaisen mukaan Nova Groupin vaalirahoitus vaikutti viime eduskuntavaalien tulokseen. TV1:n Ykkösaamussa vierailleen Urpilaisen mukaan SDP:n vaalirahoituksesta ei enää tule ilmi uusia paljastuksia.

Kuva: YLE

Urpilaisen mukaan Novan vaalirahoitus oli niin mittavaa, että se osaltaan edesauttoi porvarihallituksen syntymistä.

- Kyllähän rahoitus on ollut hyvin mittavaa porvaripuolueille eli jos kampanjoinnilla on minkäänlaista merkitystä vaalien lopputulokseen, niin varmasti myöskin Nova Groupin rahoituksella on ollut merkitystä siihen, että maassa on nyt porvarihallitus, Urpilainen näkee.

SDP:n omasta vaalirahoituksesta ei Urpilaisen mukaan enää tule ilmi uusia paljastuksia. Urpilainen totesi, että ammattiyhdistysliikkeen vahva kytkös sosiaalidemokraatteihin on jo vanhastaan tuttu asia.

Kokonaisveroastetta ylös, lisää progressiota

SDP valmistelee ehdotusta verotuksen uudistamiseksi. Urpilaisen mielestä kokonaisveroastetta pitäisi nostaa, kun esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassakin se on noin 5 prosenttiyksikköä Suomea korkeampi.

- Kun me sosiaalidemokraatit haluamme pitää kiinni progressiivisesta verojärjestelmästä, niin sitä pitää laajentaa myös muihin veromuotoihin, jotta ihmiset todella maksaisivat kykyjensä mukaan. Emme kannata tasaverojärjestelmää, Urpilainen linjasi.

Esimerkiksi pääomavero ja kunnallisvero ovat pohdinnassa, kun SDP pohtii progressiivisuuden ulottamista laajemmalle kuin vain ansiotuloihin.

Kunnissa sovittava, että palveluista ei tingitä

Urpilaisen mukaan valtion pitäisi antaa kunnille lisää rahaa lamasta selviämiseksi.

Hän penää kuntasopimusta eli sitä, että kuntapäättäjät sopisivat yhdessä yli puoluerajojen, että palvelujen laadusta pidetään kiinni eikä henkilöstöä lomauteta, vaikka aika onkin vaikea.

Urpilainen pelkää, että laman varjolla kunnissa alkaa ”ideologinen yksityistäminen”:

- Siinä tarkoituksena on ohjata enemmän valtaa markkinoille. Itse näen päinvastoin, että jos tästä finanssikriisistä jotain on opiksi otettavaa, se on juuri se, että tarvitsemme vahvaa valtiota. Samaten kunnilla pitää olla selkeä rooli palveluiden järjestämisessä.

Tupoa tarvitaan edelleen

Urpilainen odottaa työmarkkinasyksystä haastavaa.

- Tähän tilanteeseen, talous- ja työllisyyskriisin keskelle, olisi paremmin kuin hyvin sopinut keskitetty palkkaratkaisu, Urpilainen sanoi.

Urpilainen uskoo, että tämä syksy osoittaa tuponkaltaisen ratkaisun tarpeellisuuden yhtenä vaihtoehtona tulevaisuudenkin palkkaneuvotteluissa.

Nuori nainen halutaan marginalisoida

Urpilainen pitää itseään tienraivaajana, koska on ensimmäinen nuori nainen ison puolueen johdossa.

Urpilaisen mielestä Kokoomus ja Keskusta haluavat jatkaa porvarihallituspohjalta seuraavien vaalien jälkeen. Siksi niille sopii se, että sosiaalidemokraatit marginalisoidaan.

- Tätä tukee se, että hallituspuolueiden taholta nostetaan SDP:n kilpailijoita esiin. On vaan hyvä tiedostaa, että tarvitsemme ison vaalivoiton, jotta pääsemme seuraavaan hallitukseen, Urpilainen sanoi.