1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Kipukokemukset hampaiden oikomishoidosta vaihtelevia

Hampaiden oikomishoito aiheuttaa useimmille potilaille kipua, kertoo Kuopion yliopistossa tarkastettu väitöstutkimus. Kipu on kuitenkin useimmiten lievää ja lyhytkestoista.

Kuva: YLE

Tutkimustulokset osoittavat, että hampaiden oikomishoidot aiheuttavat yleisesti kipuja. Useimmiten tämä kipu on lievää ja kestää vain lyhyen aikaa. Osa potilaista kuitenkin kärsii voimakkaasta kivusta, joka voi vaikeuttaa arkipäivän toimia, kuten ruokailua ja hampaiden harjausta.

Suurin osa kivusta näyttää olevan peräisin kudoksista, jotka tukevat hampaita. Tutkimustulokset viittaavat kuitenkin siihen, että osa kivuista voi olla peräisin hammasytimistä, joiden kipuhermot voivat herkistyä hoidon aikana.

Hampaiden siirtymisellä oikomishoidon alkuvaiheessa ei puolestaan näytä olevan suoraa yhteyttä potilaan kokemaan kipuun.

Tutkimusaineisto kerättiin Kuopion yliopistossa. Tutkimukseen osallistui 64 potilasta, joita hoidettiin kiinteillä oikomislaitteilla. Potilaiden kokemaa kipua rekisteröitiin kolmen kuukauden ajan hoidon eri vaiheissa.

Hampaiden oikomishoidosta syntynyttä kipua on tutkittu vähän. Lisäksi tietoa kivun voimakkuudesta ja laadusta puuttuu. Kivun syntymekanismeja ei tunneta kunnolla, mutta nämä kviut voivat olla syy kieltäytyä tai keskeyttää hoito.