1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Pekkarinen: Kaivoslain uudistuksessa tultu teollisuutta vastaan

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) sanoo vireillä olevan kaivoslain uudistuksen muuttuneen merkittävästi vuoden aikana. Ministerin mukaan lakiehdotuksessa otetaan nyt kaivosteollisuuden näkemykset aiempaa paremmin huomioon. Esimerkiksi korvauksia maanomistajille on lievennetty ja kaivoksen perustamista nopeutettu.

Kuva: YLE / Matti Torvinen

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen vieraili lauantaina Lemmenjoen Miessin kultakylässä. Pekkarinen kuuli kullankaivajien mielipiteitä ja sai Metsähallitukselta kriittisen näkemyksen kansallispuiston tilasta kultakylässä. Osapuolten mielipiteet poikkesivat voimakkaasti toisistaan.

Metsähallituksen kannan mukaan Miessin kaivospiirien ennallistaminen vie hyvin pitkän, vuosikymmenien ajan. Kaivajien esimerkeissä luonto oli jo 10 vuodessa palautunut lähes alkuperäiseen tilaan.

Pekkarinen esitteli Lemmenjoella myös vireillä olevaa kaivoslakiesitystä. Esitys on pääosin valmis. Sen lakitekninen valmistelu on saatettu loppuun Oikeusministeriössä. Varsinainen lain sisältötyö tehdään loppuun Työ- ja elinkeinoministeriössä.

Kaivosteollisuuden ääni kuuluu

Uusin esitys kaivoslaiksi on huomattavasti muuttunut vuoden kuluessa. Kaivosteollisuus on saanut merkittävästi tahtoaan läpi erityisesti lupabyrokratiassa. Teollisuus, kauppakamarit ja yrittäjät kritisoivat aikaisempaa lakiesitystä juuri sen byrokraattisuudesta.

Tulevaisuudessa kaivoksen voi perustaa myös ilman detaljikaavaa, eli yleissitovaa kaavaa. Lakiesityksessä kaavoituspakko on mahdollista sivuuttaa. Samalla luodaan erityinen lupajärjestelmä. Tämän lupajärjestelmän avulla kaivos on mahdollista perustaa nopeammin ja joustavammin.

Kaivosteollisuus on saanut tahtonsa läpi myös maankäyttökorvausten osalta. Maanomistajat saavat tulevaisuudessa odotettua heikommat korvaukset maan luovuttamisesta ja lunastuksesta kaivosvalmistelun eri vaiheisiin.

Elinkeinoministeri Pekkarinen tosin toteaa, että aivan kaikkea ei ole hyväksytty."Kaivosteollisuus luonnollisesti maksaisi mahdollisimman vähän korvauksia valtiolle tai yksityiselle maanomistajalle. Niinpä neuvotteluja on vielä edessä".

Lemmenjoen konekaivuu jatkuu vuosia

Lemmenjoen koneellinen kullankaivuu saa Pekkarisen mukaan jatkua vielä pitkään. Hänen mukaansa sukupolvella tulee olla mahdollisuus nauttia tällaisesta kaivostaloudesta.

"Uusi lakiesitys lähtee huomattavasti pidemmästä siirtymä-ajasta kuin aikaisempi neljä vuotta. Huomattavasti pidemmästä".

Pekkarinen ei tarkentanut vielä kantaansa siihen onko konekaivuun alasajolle luvattu aika 15 tai 30 vuotta. Epävirallisesti hän naurahti, että ehkäpä 30 vuotta olisi sopiva aika.

Kullankaivajaliitolle ei kelpaa Pekkarisen esittämä uusi mallikaan. Puheenjohtaja Jouko Korhosen mukaan mitkään siirtymä-ajat eivät riitä korvaamaan, kun elinkeino menetetään.

"Jos meidät ennenaikaisesti ajetaan täältä, niin sitten on tehtävä laaja inventointi, siitä kuinka paljon kultaa jää maahan. Siitä me tahdomme täyden korvauksen"

Elinkeinoministerin ryhmä vieraili useilla Lemmenjoen kaivospiireillä. Yrittäjät esittelivät sekä käsin, että konekaivuuta. Pekkarinen tarttui myös itse lapioon Jukka Kelan kaivospiirillä Pehkosenkurussa.

"Pidän luonnollisena että käsinkaivuua saa jatkua myös tulevaisuudessa. Siihen emme tule puuttumaan", hän tähdensi.

Esitys eduskunnalle marraskuussa

Kaivoslakiesitys on käytännössä eri hallitusryhmien hyväksymä. Pekkarisen mukaan vielä vaaditaan muutaman pienen yksityiskohdan hiomista. Ministeriryhmä kokoontuu lakiehdotuksen vuoksi vielä kerran ennenkuin esitys on valmis.

"Uskon, että saamme lakiesityksen eduskuntaan viimeistään marraskuun alussa. Ei siinä ole enää suuria erimielisyyksiä".

Laki astuisi voimaan vuoden 2011 alusta ja se korvaa vuonna 1965 käyttöönotetun kaivoslain. Lakiesitys on herättänyt vilkasta keskustelua ja sen odotetaan jatkuvan kunhan eduskunta aloittaa lakiesityksen käsittelyn.

Kullankaivajaliiton mielipiteen mukaan lakiehdotus ei läpäise perustuslakivaliokunnan käsittelyä. Lakiesitys rikkoisi kaivajien mukaan omaisuuden suojan ja elinkeinonvapauden perustuslaillista suojaa.