Morenian merihiekka-yva kohta lausunnolle

Perämeren merihiekan nostoon liittyvä ympäristövaikutusten arviointi tulee lausunnolle kuntiin syksyn aikana. Hankkeesta vastaavan Morenia Oy:n toimitusjohtaja Eero Moilanen kertoo, että loppuraportti toimitetaan ympäristökeskukselle lähiaikoina.

Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset
Perämerelle kaavaillaan laajamittaista merihiekan nostoa kaupalliseen tarkoitukseenAntti Kettumäki / YLE

Arvioinnissa selvitetään merihiekan noston vaikutuksia muun muassa kalastukseen. Nostokohteista pohjoisin on Suurhiekan-Pitkämatalan alue Simon ja Iin rajalla. Eero Moilasen mukaan merihiekkaa voitaisiin käyttää esimerkiksi satamarakentamiseen ja tuulivoimapuistojen perustuksiin. Merihiekan nosto kiinnostaa, sillä Perämeren rannikolla on kohta pula luonnon hiekka- ja sora-aineksista.

Lähteet: YLE Perämeri