Tehy vaatii tiukempaa valvontaa ulkomailta rekrytointiin

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on laatinut ohjeistuksen periaatteista, joita tulee noudattaa rekrytoitaessa ulkomailta hoitohenkilökuntaa. Ohjeistuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa palkkaukseen, kielitaitoon ja edunvalvontaan.

Kotimaa

Tehy ei vastusta työperäistä maahanmuuttoa, mutta haluaa kiinnittää huomiota niihin ongelmiin mitä työvoiman rekrytoimisessa ulkomailta on ilmennyt. Erityistä huomiota Tehy haluaa kiinnittää kielitaitoon, sillä hoitoalalla riittävällä kielitaidolla on oma erityismerkitys.

- Potilasturvallisuus ei saa vaarantua missään tilanteessa. Vaikka laissa ei ole määritelty mikä on riittävä kielitaito, on työnantajalla lain mukaan vastuu työntekijöiden riittävästä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta, sanoo Tehyn lakimies Vappu Okkeri.

Tehy on vaatinut myös tiukempaa valvontaa työvoimaa rekrytoiville yrityksille.

- Rekrytoitaville työntekijöille on annettava jo lähtömaassa tiedot työsuhteen ehdoista, työtehtävistä ja palkkauksesta. Joissakin tapauksissa rekrytointifirmalla ei ole ollut kokemusta hoitoalalta eikä tietoa alan pätevyysvaatimuksista. Myös vuokrattua työvoimaa käyttävät työnantajat ovat tilaajavastuulain mukaan velvollisia selvittämään, että sopimuskumppanit täyttävät asetetut vaatimukset, sanoo Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi.

Maahanmuuttajille maksettava sama palkka

Suomeen ei pidä myöskään luoda kaksia työmarkkinoita, joissa maahan muuttavilla työntekijöillä on huonommat työehdot kuin suomalaisilla hoitajilla. Tämän vuoksi työnantajan on noudatettava myös ulkomailta rekrytoitaessa työlainsäädäntöä ja alalla sovellettavaa työehtosopimusta.

- Maahanmuuttajille on siis maksettava samaa palkkaa kuin muille työnantajan palveluksessa työskenteleville työntekijöille. Työntekijät on myös palkattava niihin tehtäviin, joihin heidät on lähtömaassa koulutettu, Okkeri sanoo

Tehyn näkemyksen mukaan Suomen ei pidä rekrytoida niistä maista, joilla on itsellään pula terveydenhuoltohenkilöstöstä. Työperäistä maahanmuuttoa on esitetty monelta taholta vastaukseksi uhkaavaan työvoimapulaan myös hoitoalalla.

Meneillään on lukuisia hankkeita hoitohenkilökunnan rekrytoimiseksi Suomeen muun muassa Filippiineiltä, Kiinasta, Unkarista ja Puolasta.

Lähteet: YLE Uutiset