Kilpailuvirasto syynää kaukolämmön hinnoittelua

Kilpailuvirasto selvittää kaukolämmön hinnoittelun kohtuullisuutta. Virasto on lähettänyt suurimmille kaukolämpöyhtiöille kyselyn, jolla halutaan saada tietoja lämmön hinnoitteluperusteista.

talous

Kuluvalla viikolla kymmenelle suurimmalle yhtiölle lähteneen kyselyn pohjalta virasto aikoo ratkaista, onko alalla syytä epäillä kohtuutonta hinnoittelua. Samalla päätetään mahdollisesta yksityiskohtaisemmasta tutkinnasta.

Kilpailuvirasto perustelee toimiaan yhtiöiden vahvalla asemalla. Kaukolämpöön liittymisen kustannukset ovat niin suuret, ettei asiakas voi enää käytännössä vaihtaa lämmitysmuotoa, jos hän on jo valinnut kaukolämmön, virasto toteaa.

Asemakaava pakottaa

Kaukolämmön asemaa vahvisti myös vuoden alussa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslain muutos. Sen myötä asemakaavassa voidaan määrätä, että uudet rakennukset on liitettävä kaukolämpöverkkoon.

Kilpailuvirasto katsoo, että lakimuutos lisää yhtiöiden vapautta hinnoitella kaukolämpö kilpailevista lämmitysmuodoista riippumattomasti, koska yhtiöiden ei tarvitse pelätä asiakkaiden etsivän muita lämmitystapoja.

Ei kuulu Energiamarkkinavirastolle

Toisin kuin sähkömarkkinoilla, kaukolämpöalalla ei ole omaa erityislainsäädäntöä eikä valvovaa viranomaista.

Kilpailuvirastolla on velvollisuus huolehtia siitä, että määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten asiakkailtaan perimät hinnat eivät ole kilpailunrajoituslain tarkoittamalla tavalla kohtuuttomia.

Lähteet: YLE Uutiset