Maahantuontirikoksia pannaan kuriin uusilla tullirangaistuksilla

Ammattimaiseen maahantuontiin liittyvien rikosten estämiseksi kovennetaan tulliselvitysrikosten rangaistuksia. Tulliselvitysrikoksista voidaan vastedes määrätä rangaistukseksi vankeutta. Tähän asti tullirikkomuksesta on voitu määrätä vain sakkoa.

Kotimaa

Uudet säännökset tulliselvitysrikoksista lisätään rikoslakiin lokakuun alussa. Keskeinen kohderyhmä ovat ammattimaisesti maahantuontia harjoittavat yritykset.

Tähän asti rikokseen on saattanut houkutella nimenomaan se, että jopa miljoonien eurojen voittoa on voinut havitella vain sakkorangaistuksen uhkaamana.

- Pelote on ollut olematon rikoksella tavoiteltuun hyötyyn verrattuna, toteaa tulliylitarkastaja Jussi Leppälä. Leppälä työskentelee Tullihallituksen valvontaosastossa ja rikostorjuntayksikössä.

Uusien säännösten mukaan tekijä syyllistyy tulliselvitysrikokseen, jos tulli-ilmoitus tahallaan laiminlyödään tai annetaan väärää tietoa esimerkiksi maahantuotavasta tavarasta.

Tyyppitapauksessa tuontierää vääristellään

Rikkomukseen syyllistyneet maahantuontiyritykset ovat tyypillisessä tapauksessa ilmoittaneet tulliselvityksessä tuontieriensä määrän tai arvon tahallaan väärin.

- Väärinilmoittaminen voi ilmetä maastaviennissä tai maahantuonnissa, Leppälä kertoo. - Se voi koskea paitsi tavaran määrää, myös sen laatua tai arvoa.

Keskeinen motiivi väärinilmoittamisessa on Leppälän mukaan oikeudettoman taloudellisen hyödyn tavoittelu myöhemmässä vaiheessa. Kyse on usein jonkin tekokokonaisuuden yksittäinen, mutta mahdollisesti rikoksen onnistumisen kannalta ratkaiseva osateko.

Ennen uusi säännöksiä epäiltyjä tapauksia on voitu tutkia epäiltynä veropetoksena.

Maahantuontiyritys on saattanut joissain tapauksissa selvitä veropetosepäilystä maksamalla verot jälkikäteen.

- Vastedes rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, kun tullille annetaan vääriä tietoja, erityisasiantuntija Matti Marttunen oikeusministeriöstä korostaa.

Tulliselvitysrikoksen rangaistus on enintään puolitoista vuotta vankeutta. Törkeässä tulliselvitysrikoksessa rangaistus on enintään kolme vuotta vankeutta.

Lakimuutos helpottaa talousrikostutkintaa

Lakiuudistuksella helpotetaan myös talousrikostutkintaa. Törkeän tulliselvitysrikoksen selvittämistä varten epäilty voidaan myös asettaa telekuunteluun, televalvontaan tai tekniseen kuunteluun.

Tulliselvitysrikos katsotaan törkeäksi, jos rikos aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa tai se tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai ammattimaisesti. Törkeästä rikoksesta on kyse myös, jos tulliselvitysrikos liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Lähteet: YLE Uutiset / Juha Hietanen

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus