Tuulivoiman pelätään karkottavan merikotkat

Etelä-Pohjanmaan Voima tiedottaa jälleen tänään torstaina Raippaluodon asukkaille tuulivoimahankkeestaan. Vetäytymistä maailmanperintöalueelta pidetään saarella vain kosmeettisena.

tuulienergia

Etelä-Pohjanmaan voima on ottanut jo askeleen taaksepäin tuulivoimapuistohankkeessaan. Aiempaa suunnitelmaa osin maailmanperintöalueelle tulevasta tuulivoimapuistosta on typistetty. Saarelaiset ovat olleet suunnitelmista takajaloillaan, eikä vetäytyminenkään vielä tyydytä. Jarmo Salmi on toisen sukupolven raippaluotolainen, eikä halua myllyjä koko saarelle.

- Tottakai ne vaikuttaa, jos ne näkyy. Se ihan samalla tavalla, kun tota häiritsee huvilan omistajia jo Raippaluodon sillan valotkin toisia.Että, se on jokasen henkilökohtanen asia. Ja emmä niitä näköhaittana niin paljon, mutta se mitä ne tekee luonnolle ja linnustolle ja mitä ne tekee tälle koko saarelle, sanoo Salmi.

"Merikotkille myllyt ovat rysä"

WWF:n merikotkatyöryhmän jäsen Timo Lumme puhuu tänä iltana saarelaisille järjestettävässä kuulemistilaisuudessa merikotkien äänellä.

- Täällä oleskelee paljon sekä pesiviä lintuja, nuoria lintuja , pesimättömiä lintuja, vaeltavia lintuja. Että tällanen tuulivoimapuisto olisi suoranainen rysä merikotkille. Norjassa on satelliittilähettimellä varustettuja lintuja silpoutunut tuulimyllyjen lapoihin. Meilläkin on nyt satelliittilähettimiä neljän merikotkan poikasen jalassa, ja ne lentävät juuri sillä alueella, johon tuulivoimapuistoa on nyttemmin kaavailtu, kertoo Lumme.

Merenkurkun alueella syntyi tänä vuonna 71 poikasta, joista 25 yksilöä, eli 28 prosenttia Raippaluodossa. Timo Lumme muistuttaa, että merikotka on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu. Tältä pohjalta tuulivoimapuistoa ei voi sijoittaa Raippaluodon mantereelle vaarantamatta merikotkaa.

Myllyt vahvassa vastatuulessa

Timo Lumme odottaa illan kuulemistilaisuuteen väkeä kolmattasataa, eli saman verran kuin edellisessäkin tilaisuudessa. Tuolloin keskustelu kävi kuumana ja Lumme toivookin illan puheenvuoroista asiallisuutta. Lumme toteaa kuitenkin, että 90 prosenttia saarelaisista vastustaa tuulivoimahanketta. Lumme saa vahvistusta sanomalleen Jarmo Salmelta. Vetäytymispäätös ei saarelaisia vielä vakuuta.

- Ei ollenkaan. Se raja on niin teennäinen, että mun mielestä tää pitäis olla koko saari maailmanperintöaluetta.

Lähteet: YLE Pohjanmaa