VTV tarkastaa valtionyhtiöiden vaalirahoitukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto aikoo tarkastaa kaikkien valtion määräysvallassa olevien yhteisöjen ja liikelaitosten antaman vaalirahoituksen. Samalla tarkastetaan mahdolliset puoluetuet ja niitä koskevat ohjeet. Tarkastus koskee vuosia 2006-09.

Kotimaa
Destian mainos tietyömaan vieressä
YLE

Valtiontalouden tarkastusvirasto aikoo julkistaa tarkastuksen tulokset joulukuussa tai viimeistään tammikuussa 2010. Tarkastus aloitetaan lokakuussa. Viraston mukaan tarkastuksen aloittamisesta päätettiin kolme viikkoa sitten.

- Tilanne on siinä mielessä vakava, että kansalaisten luottamusta valtiollista päätöksentekoa kohtaan ja sitä kautta myös valtion taloudenhoitoa kohtaan koetellaan. Kansalaisten luottamus julkiseen päätöksentekoon on yksi keskeisimmistä kansakunnan voimavaroista. Siksi toimia luottamuksen palauttamiseksi tarvotaan, viraston pääjohtaja Tuomas Pöysti selvitti.

VTV:n laillisuus- ja tuloksellisuustarkastuksen aikana on tarkoitus selvittää yhtiöiden ja liikelaitosten puolueille tai niiden taustayhteisöille ja ehdokkaille sekä ehdokkaiden tukiyhdistyksille antaman kaiken tuen suuruus ja yleisyys.

Samalla selvitetään valtion omistajaohjauksen sisältöä ja tarpeita sen kehittämiseksi.

VTV aikoo pyytää kaikilta valtion yhtiöiltä ja niiden tytäryhtiöiltä tiedot maksetuista tuista. Ministeriöiltä pyydetään tiedot niiden omistajaohjauksesta, joka liittyy varsinkin vaali- ja puoluerahoituksen ohjeistamiseen. Tarkempi tarkastus kohdistuu erikseen valittujen yritysten ja niiden tytäryhtiöiden kirjanpito-, hallinto- ja tilintarkastusaineistoon.

Kysely myös puolueille ja niiden taustajärjestöille

Lisäksi kaikille puoluerekisteriin merkityille puolueille tehdään kysely niiden piirijärjestöistä, rekisteröidyistä yhdistyksistä ja säätiöistä sekä puolueiden muista määräysvallassa olevista yhteisöistä tai sidosyhteisöistä.

- Tarkoitus on siis kysyä järjestöjen mahdollisten yhteisöjen tai yhtiöiden nimet ja sitä kautta tarkastaa valtion yritysten esimerkiksi kirjanpidosta, että onko näille yhteisöille tai järjestöille ohjautunut rahaa, kertoo VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Vesa Koivunen.

Koivusen mukaan kaikkien yritysten tilejä ei tutkita, vaan vain osa tarkastetaan.

- Lisäksi joissain tapauksissa tarkastetaan myös se, että ilmoitus siitä, ettei rahoja ole maksettu, pitää paikkansa, Koivunen jatkaa.

Koivusen mukaan päätöksen tarkastuksen aloittamisesta teki VTV:n ylin johto. Päätöksen taustalla oli muun muassa viraston oma analyysi valtion omistajaohjauksesta.

Lähteet: YLE Uutiset