Puhdas äidinmaito parantaa sperman laatua

Rintamaidossa olevat ympäristömyrkyt ja kemikaalit saattavat selittää erot eri maissa asuvien miesten sperman laadussa ja kivessyövän yleisyydessä.

terveys

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisäitien rintamaidossa on vähemmän ympäristömyrkkyjä ja kemikaaleja kuin tanskalaisäitien maidossa. Kyseiset kemikaalit on yhdistetty muun muassa kivessyöpiin ja siemennesteen heikkenemiseen. Molemmat ovat yleisempiä Tanskassa kuin Suomessa.

Tutkijat arvioivatkin olevan mahdollista, että ympäristömyrkyt selittävät erot. Kivessyöpä on selittämättömästä syystä yleistynyt maailmanlaajuisesti. Yksi varteenotettava selitys on ympäristöön levinneet kemikaalit, joista monet saattavat huonontaa sperman laatua ja vahingoittaa poikasikiön kiveksiä.

Selvittääkseen asiaa tutkijat mittasivat 121 kemikaalin pitoisuudet 68 suomalais- ja tanskalaisäidin rintamaidosta. Mittaukset paljastivat tanskalaisten rintamaidon sisältävän muun muassa merkittävästi enemmän dioksiinia, PCB:tä ja torjunta-aineita, jotka kaikki ovat terveydelle haitallisia.

Tulokset vahvistavat käsitystä ympäristömyrkkyjen ja kivessyövän yhteydestä ja saattavat selittää miksi kivessyövän esiintyvyys vaihtelee maasta toiseen. Tutkijat painottavat, että äidinmaito on monella tapaa hyväksi vauvalle, joten näiden tulosten perusteella kenenkään ei tule lopettaa vauvansa imettämistä.

Tulokset on julkaistu International Journal of Andrology -lehdessä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim