Uusiutuvalle energialle takuuhinta - sähkö kallistuu

Uusiutuvan energian syöttötariffia selvittänyt työryhmä ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön markkinaehtoinen takuuhintajärjestelmä. Syöttötariffi rahoitettaisiin suoraan sähkön käyttäjiltä kerättävällä maksulla.

talous

Tuulivoimaa ja biokaasua käyttävät sähköntuottajat osallistuisivat sähkömarkkinoille, mutta järjestelmä poistaisi tuottajalta sähkön hintariskin miltei kokonaan tariffin keston ajalta. Syöttötariffia maksettaisiin 12 vuoden ajan.

Työryhmän mukaan takuuhinta kannustaisi sähköntuottajia investoimaan vaihtoehtoiseen tuotantoon, kun hintariski olisi pienempi.

Tuulivoimaloiden rakentaminen pitäisi työryhmän mielestä aloittaa pian, siksi se ehdottaa tuulivoimaloille alkuvuosiksi suurempaa syöttötariffia kuin biokaasulle.

- Tuulivoimahankkeiden toteuttamisen kannalta tarvittavien maa-alueiden kaavoitus- ja luvituskysymysten hoitamiseen on nyt saatava uutta vauhtia, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen sanoo tiedotteessa.

- Työryhmän esittämä syöttötariffi aiheuttaa sähkönkuluttajalle vain vähäisen lisäkustannuksen. Koko kansantalouden kannalta katsottuna tariffi vähentää hiilidioksidin päästöjä ja siten päästökaupan rasitetta lähes samalla summalla, minkä se nostaa kustannuksia.

Sähkölaskut ylös

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan uusiutuvan energian takuuhintajärjestelmä nostaa sähkönkäyttäjien laskua.

Kun syöttötariffit ovat koko laajuudessaan käytössä, ne aiheuttavat sähkönkäyttäjille EK:n mukaan yli 210 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Yritysten osuus laskusta on 160 miljoonaa euroa.

Tuulivoiman takuuhinta alkuvuosien kannustimineen on EK:n mukaan kolminkertainen sähkön nykyiseen markkinahintaan verrattuna. Käyttäjä maksaisivat tulkena kaksi kolmasosaa takuuhinnasta, vain kolmannes siitä saataisiin katettua sähkön myynnillä.

- Biokaasun tilanne on vielä surkeampi. Markkinaehtoisuudesta ja kustannustehokkuudesta on vaikea puhua, jos tukea pitää maksaa sata euroa sähkön pörssihinnan päälle, ihmettelee EK:n energia-asiantuntija Mikael Ohlström.

Energiateollisuus ry:n mukaan syöttötariffijärjestelmä tukee maalle tehtäviä tuulivoimainvestointeja.

- Taloudellisen tuen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös nykyistä selkeämmät menettelyt siitä, minne ja millä ehdoin tuulivoimaa voi rakentaa, Energiateollisuus ry:n sähköntuotantotoimialan johtaja Jukka Leskelä toteaa.

Lähteet: Startel